Posted in Մայրենի

Համերգ

Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում,
Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։

Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։

Այնինչ բընության զըվարթ համերգի

Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։

Առաջադրանքների փաթեթ 

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը, դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Վըտակը-առու
շաչել-բարձր ձայն հանել
մտախոհ-մտանծմունքի մեջ ընկած

2. Դուրս գրի՛ր փոխաբերություններն ու համեմատությունները: Վերլուծի՛ր:
Ճըչում անհանգիստ-բարձր ձայն է հանում։
փըրփուրը բերնին-փրփրել։
Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում-հոսում է։
Ինչպես ծերունին ձենով պառաված-անտառից ջրի արձագանքն է դուրս գալիս։
ծերուկ անտառը-հին անտառ
բընության զըվարթ համերգի-կանաչ բնություն
ունկընդիրն անխոս-չարխագանքով
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի, Ետևից ընկած լըսում է նըրան- առանց շառժվելու լսել

3. Առանձնացրո՛ւ քեզ համար ամենատվապորիչ հատվածը և հիմնավորի՛ր ընտրությունդ:
Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։

4.  Բնորոշի՛ր բանաստեղծության հերոսներին.

 • ըստ բանաստեղծության- Վըտակը-անհանգիստ, ժիր
  Անտառ-ծերուկ, արձագանքող
  Ժայռը մտախոհ՝ մռայլ միտք ունեցող
 •  ըստ քո բնորոշման-
  Վտակը-երջանիկ
  անտառը-տեևաթափ ծառերով
  ժայռը-տխուր

5. Ազատ շարադրանքի միջոցով վերապատմի՛ր բանաստեղծությունը և նկարի՛ր:
առուն ժայռից ներքև է իջնում, ընկնելով քարերի գլխին, ընկնելով ավազին բարձր ձայն հանելով և փրփուր բերանին։ Ծերունին իր ծեր

6. Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ այնպիսի նախադասություններ, որոնք հարցական նշանի գործածությամբ կարող են հարցական դառնալ:

7. Ընտրածդ նախադասությունների մեջ, հարցական նշանի տեղը փոփոխելով, նոր նախադասություններ կառուցի՛ր:

8. Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր գաղտնավանկի ,,ը,, ունեցող բառերը և վանկատի՛ր:

9. Դուրս գրի՛ր գրությամբ ու արտասանությամբ տարբերվող բառերը և ընդգծի՛ր / առանձնացրո՛ւ/ փոփոխության ենթարկվող հնչյունը:

10. Անգիր սովորի՛ր բանաստեղծությունը, ձայնագրի՛ր արտասանությունդ և հրապարկի՛ր բլոգումդ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s