Posted in Մայրենի

Ինչպես ճանաչեցի Հովհաննես Թումանյանին

Երբ ես 4 տարեկան էի տատիկս ինձ նվիրեց Հովհաննես Թումանյանի Փիսիկի գանգատը բանաստեղծության փոքրիկ պատկերազարդ գրքույկը։ Իմ ամենա սիրած բանաստեղծությունը դա Փիսիկի գանգատն է։ Տատիկս կարդաց ինձ համար այդ բանաստեղխությունը։
-Սա ո՞վ է գրել,-հարցրեցի ես տատիկիս։
-Ամենայն հայոց բանաստեղծ՝ Հովհաննես Թումանյանը,-պատասխանեց նա։
Այդպես ես ծանոթացա Հովհաննես Թումանյանի հետ։ Ես սիրում եմ նրա գործերը՝ բանաստեղծություները, քառյակները, հեքիաթները, պատմվածքները, պոեմները և այլն։ Ես շաուրնակում եմ կարդալ Հվհաննես Թումանյանի հեքիաթները և այլ ստեղծագործուցյունները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s