Posted in Հայրենագիտություն, Ճամփորդություններ

Ճամփորդում ենք Կոտայքի մարզ

Մենք գնացինք Նոր Հաճն։ Նոր Հաճնում կար երկու դպրոց և եգեղեցին եր որոնց մեկի անուն Սուրփ ամենա փրկիչ։ Մենք պիկինիկ արեցինք և շարժվեցինք Գետամեջ։ Գետամեջում մենք խաղեր խաղացինք և շարժվեցինք Առինջ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s