Posted in Մայրենի

ԻՄ ԸՆԿԵՐՈՒՀԻՆ

Իմ ընկերուհինները
Նա իմ առաջին ընկերուհին է, ով 8 տարեկան է։ Մենք ծանոթացանք 2-րդ դասարանում։ Նա գեղեցիկ է, երկար մազեր ունի, նա կարճահասակ է։ Նա շատ է սիրում դասամիջոչներին խաղալ։

Նա իմ երրորդ ընկերուհին է, նա 10 տարեկան է։ Մենք ծանոթացանք 2-րդ դասարանում։ Նա կարճ մազեր ունի, կարճահասակ է։

Նա կարճահասակ է, կարճ մազեր ունի, նա սիրում է ինձ։ Նա իմ կողքն է նստում։

Մյուս նկերուհիս բարձրահասակ է, երկար մազեր ունի, ատամների բրեկետներ ունի։ Այսօր ես նրա կողքն էի նստել։
Նա շատ խելացի է, ուրախ ու ժպտերես։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s