Posted in Հաշվետվություն, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի Հաշվետու Պատում 22․12․2021-2022

Իսկ այստեղ ես չգտա լինքերը սովորողների բլոգ

և այսքանով վերջ ինձ ամենաշատը նախագծերից դուր եկավ <<Իմ ընտանիք >> նախագիծը։

Posted in Մաթեմատիկա

Իմ Ընտանիքը

1․Եթե ես 10 տարեկան եմ իսկ իմ մայրիկը 10 տարի հետո կլինի 47 տարեկա։ Քա՞նի տարով է ինձնից մեծ իմ մայրիկը։
47-10=37
37-10=27

2․Եթե իմ տատիկը 73 տարեկան է 56 տարի առաջ տաիկըս քա՞նի տարեկան էր։
73-56=17

3․Եթե իմ հայրիկը 20 տարուց կլինի 58 տարեկան։ Քա՞նի տարեկան է հայրիկս։
58-20=38

4․Եթե

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 21․12․2021

Օրվա գործունեություն․

Բանավոր հաշվարկներ

Կրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար/ մաս 2․

 • Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի
  բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար։
  Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից ամենամեծը
  կոչվում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար։

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի նշանը կլոր փակագիծն է՝ ( ):
Օրինակ՝ Գտեք 10 և 15 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

1-ին տողում գրենք 10-ի բոլոր բաժանարարները, իսկ 2-րդ
տողում գրենք 15-ի բոլոր բաժանարարները՝
10՝1,2,5,10
15՝1,3,5,15։

10 և 15 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 5 է, գրում ենք այսպես՝ (10,15)=5։

 • Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բազմապատիկ է, կոչվում է այդ թվերի ընդհանուր բազմապատիկ։
  Տրված բնական թվերի ընդհանուր բազմապատիկներից ամենափոքրը
  կոչվում է այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ։

Երկու բնական թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը
նշանակելու համար օգտագործում ենք քառակուսի փակագծեր՝ [ ]։

Օրինակ՝ Գտեք 4 և 10 թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

1-ին տողում գրենք 4-ի բազմապատիկները,
իսկ 2-րդ տողում գրենք 10-ի բազմապատիկները
4՝ 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,․․․
10՝ 10,20,30,40,50,60,․․․
20 և 40-ը 4-ի և 10-ի ընդհանուր բազմապատիկներ են, 20-ը այդ թվերի
ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է։
Գրում ենք այսպես՝ [4,10]=20

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • 8 և 40=[8,40]=240
 • 17 և 2=[17,2]=34
 • 32 և 8=[32,8]=32
 • 14 և 7=[14,7]=14
 • 5 և 9=[5,9]=45
 • 20, 6=[20,6]=60
 • 11 և 7=[11,7]=77
 • 3  և 5=[3,5]=15
 • 5 և 12=[5,12]=60
 • 35 և 5=[35,5]=70
 • 7և 5=[7,5]=35
 • 4 և 14=[4,14]=56
 • 6 և 8=[6,8]=48
 • 9 և 6=[9,6]=54

  Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 35 և 40=(35,40)=5
 • 24 և 32=(24,32)=4
 • 80 և 320=(80,320)=8
 • 25 և 100=(25,100)=5
 • 9 և 11=(9,11)=1
 • 19 և 9=(19,9)=3
 • 18  և 8=(18,8)=2
 • 28 և 21=(28,21)=7
 • 35 և 25=(35,25)=5
  Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

32 և 64=[32,64]=64
13 և 5=[13,5]=65

32 և 16=(32,16)=16
20 և 24=(20,24)=4

35 և 25=[35,25]=875

40 և 20=(40,20)=20

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 20․12․2021

Օրվա գործունեություն․

Բանավոր հաշվարկներ

Կրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 

 • Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի
  բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար։
  Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից ամենամեծը
  կոչվում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար։

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի նշանը կլոր փակագիծն է՝ ( ):
Օրինակ՝ Գտեք 10 և 15 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

1-ին տողում գրենք 10-ի բոլոր բաժանարարները, իսկ 2-րդ
տողում գրենք 15-ի բոլոր բաժանարարները՝
10՝1,2,5,10
15՝1,3,5,15։

10 և 15 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 5 է, գրում ենք այսպես՝ (10,15)=5։

 • Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բազմապատիկ է, կոչվում է այդ թվերի ընդհանուր բազմապատիկ։
  Տրված բնական թվերի ընդհանուր բազմապատիկներից ամենափոքրը
  կոչվում է այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ։

Երկու բնական թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը
նշանակելու համար օգտագործում ենք քառակուսի փակագծեր՝ [ ]։

Օրինակ՝ Գտեք 4 և 10 թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

1-ին տողում գրենք 4-ի բազմապատիկները,
իսկ 2-րդ տողում գրենք 10-ի բազմապատիկները
4՝ 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,․․․
10՝ 10,20,30,40,50,60,․․․
20 և 40-ը 4-ի և 10-ի ընդհանուր բազմապատիկներ են, 20-ը այդ թվերի
ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է։
Գրում ենք այսպես՝ [4,10]=20

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • 4 և 16=(4,16)=16
 • 15 և 6=(15,6)=30
 • 28 և 7=(28,7)=28
 • 27 և 3=(27,3)=27
 • 7 և 3=(7,3)=21
 • 60, 3=(60,3)=60
 • 7 և 9=(7,9)=63
 • 3  և 19=(3,19)=57
 • 8 և 12=(8,12)=24
 • 60 և 12=(60,12)=60
 • 50, 250=(50,250)=250
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 21, 7=(21,7)=7
 • 28 և 35=(28,35)=7
 • 240 և 40=(240,40)=40
 • 32 և 16=(32,16)=32
 • 2 և 9=(2,9)=1
 • 19 և 5=(19,5)=1
 • 17  և 8=(17,8)=1
 • 24 և 16=(24,16)=8
 • 35 և 45=(35,45)=5
  Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

5 և 15=(5,15)=5
12 և 4=(12,4)=4

18 և 6=(18,6)=6
27 և 9=(27,9)=3

300 և 60=(300,60)=5
125 և 25=(125,25)=5

64 և 32=(64,32)=2

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09․12․2021

Յուրաքանչյուր  բնական   թիվ,   որի  վրա բաժանվում է տվյալ  բնական թիվը, կոչվում է վերջինիս  բաժանարար։

Օրինակ՝

12-ի բաժանարարներն   այն թվերն են, որոնց վրա 12-ը բաժանվում է առանց  մնացորդի։

12-ը առանց մնացորդի բաժանվում է 1, 2, 3, 4, 6, 12  թվերի վրա, ուրեմն 1, 2, 3, 4, 6, 12  թվերը 12-ի բաժանարարներն են։

Այժմ  1-ին տողում գրենք 12-ի բոլոր    բաժանարարները, իսկ 2-րդ տողում գրենք 34-ի  բոլոր  բաժանարարները՝

12-1,2,3,4,6,12

34-1,2,17,34

1-ը և 2-ը 12-ի և 34-ի ընդհանուր բաժանարարներն  են, 2-ը այդ  թվերի  ամենամեծ  ընդհանուր  բաժանարարն է։

Այն բնական թիվը, որը  տրված  բնական թվերից յուրաքանչյուրի  բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար։

Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից  ամենամեծը կոչվում է նրանց   ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար։

Երկու բնական թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը նշանակելու համար օգտագործում ենք փակագծեր՝ ( )։

Գրում    ենք այսպես՝ (12,34)=2

Առաջադրանքներ

 • Գտեք  տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 15-1, 15, 3  և 18-1, 2, 3, 9, 18
 • 24-1, 24, 2, 12, 4, 3, 6, 8 և 16-1, 16, 2, 8, 4
 • 18-1, 2, 3, 9, 18, 6 և 24-1, 24, 2, 12, 4, 3, 6, 8
 • 240-1, 2, 3, 240, 4, 6, 120, 60, 10 և 60-1, 2, 3, 30, 10, 60
 • 250-50, 250, 10 և 50-50, 10, 2
 • 4-1, 2, 4 և 7-1, 7
 • 5-1, 5  և 11-1, 11
 • 14-1, 2, 7 և 9-1, 3, 9
 • 25-1, 5, 25 և 5-1, 5
 • 16-1, 2, 8, 4, 16 և 32-1, 2, 4, 16, 32
 • 10-1, 2, 5, 10 և 8-1, 2, 4, 8
 • 20-1, 2, 4, 5, 10, 20 և 24-1, 24, 2, 12, 4, 3, 6, 8
 • 100-1, 2, 3, 20, 50, 100 և 20-1, 2, 4, 5, 10, 20
 • 6-1, 2, 3, 6 և 7-1, 7
 • 150-1, 2, 75, 150 և 30-1, 2, 15, 30
 • 18-1, 2, 3, 9, 18, 6 և 36-1, 2, 18, 4, 6
 • 15-1, 3, 5 և 40-1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
 • 40-1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 և 70-1, 2, 35, 70
 • 28-1, 2, 14, 4, 6, 28 և 18-1, 3, 6, 2, 9, 18

Խնդիր

Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքված մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պետք է կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակով մեծահասակներ և հավասար քանակով երեխաներ։ Ամենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 45  մեծահասակներից և 54 երեխաներից։
45-1, 3, 5, 9,
54-1, 2, 6, 9, 27
9-խումբ

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 08․12․2021

 1. Եթե Աշոտի  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 3 անգամ, ապա կստանանք 34։ Գտե՛ք Աշոտի մտապահված թիվը։
  34*3=102
  102-2=100
 2. Աննայի մտապահած թվի եռապատիկից, եթե հանեք 5-ի քառապատիկը, ապա կստանաք 40։ Գտե՛ք Աննայի մտապահված թիվը։
  40-25=15
  15:3=5
 3. Եթե Գայանեի  մտապահած թվից հանենք  ամենափոքր զույգ երկնիշ թիվը, արդյունքը հնգապատկենք, ապա կստացվի 125։ Գտե՛ք  Գայանեի  մտապահված  թիվը։
  125:25=25
  25+10=35
 4. Եթե Արամի մտապահած  թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք  89, ապա կստանանք 111։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։
  111+89=200
  200-127=73
 5. Եթե Նարեի մտապահած թիվը բազմապատկենք 3-ով ու ստացված արտադրյալին  գումարենք 83, ապա կստացվի 419։ Գտե՛ք  Նարեի մտապահված  թիվը։
  419-83=376
  367:3=112
 6. Եթե Նարեկի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։
  60*5=300
  300+14=314
  314:2=157
 7. Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան, եթե նրա մտապահած թիվը կրկնապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք  10-ով,    կստանանք  200։
  200+10=210
  210:2=105
 8. Եթե Դավիթի մտապահած թիվը բազմապատկենք 4-ով և արդյունքից հանենք 20, կստանանք 2020։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Դավիթը։
  2020+20=2040
  2040:4=510

Բաժանարար թեմայից վերհիշենք՝

9․ Քանի՞ բաժանարար ունի 35-ը։
1, 7, 5, 35
4-հատ

10․ Քանի՞ բաժանարար ունի 28-ը։
1, 28, 2, 7, 4, 14
6-հատ

11․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

Իմ կազմած խնդիրները

1. Եթե Մարիամ  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 2 անգամ, ապա կստանանք 101 ։ Գտե՛ք Մարիամը մտապահված թիվը։
101*2=202
202-2=200
2. Եթե Յանայի մտապահած թիվը եռապատկենք, հանեք 4-ի քառապատիկը, ապա կստանաք 884։ Գտե՛ք Յանայի մտապահված թիվը։
884+16=900
900:3=300

3. Քանի՞ բաժանարար ունի 64-ը։
1, 64, 8, 2, 32
5-հատ
4. Քանի՞ բաժանարար ունի 50-ը։
1, 50, 5, 10, 2, 25
6-հատ

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա Ինքնաստուգում 07․12․2021

Ինքնաստուգում

Խնդիրներ

1․A(40) , B(100) և C(400) կետերից ո՞րն է կոորդինատային ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում։
C(400)

2․ A(190) , B(200) և C(920) կետերից ո՞րն է կորդինատային ճառագայթի վրա ավելի ձախ գտնվում։
A(190)

3․ Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(29) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։
28

4․ 3 ուղիղների հատումից քանի՞ ճառագայթ կառաջանա։
6
5․ AB հատվածի վրա վերցված է С կետն այնպես, որ |AC|=9 սմ, |CB|=10 սմ։ Գտեք AB հատվածի երկարությունը։
AC+ CB=AB
10+9=19սմ

6. Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 99-ի բաժանելիս։
98

7. Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 9 է, թերի քանորդը՝ 10,մնացորդը՝ 10։
9*10=90
90+10=100

8. Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 100 է, թերի քանորդը՝ 10, մնացորդը՝ 10։
100-10=90
90:10=9

9. Հաշվեք 5 սմ կող ունեցող խորանադի ծավալը։ Գրել միայն թվային մասը։
5*5*5=125 սմ

10․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 3 դմ, 2 դմ, 5 դմ։ Գրել միայն թվային մասը։
3*2*5=30

11․ Հաշվեք 2 դմ կող ունեցող խորանադի մակերևույթի մակերեսը։ Գրել միայն թվային մասը։
2*2=4
4*6=24

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 06․12․2021

 1. Քանի՞ բաժանարար ունի 40-ը։
  1, 2, 4, 5, 8, 10
  6 հատ
 2. Քանի՞ բաժանարար ունի 32-ը։
  1, 2, 4, 8
  4 հատ
 3. Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։
  1, 2, 3, 4, 6
  5 հատ
 4. Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։
  1, 2, 4, 6, 8
  5 հատ
 5. Գտիր 34 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։
  34+1=35
 6. Գտիր 65 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։
  65+1=66
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 06.12.2021

Սանդղակներ ու  կոորդինատային ճառագայթ

Սիրելի սովորողներ  սանդղակի ամենապարզ տեսակը ուղղի հատված է, որը գծիկներով բաժանված է հավասար մասերի։ Սանդղակի հարևան գծիկների միջև եղած հատվածը կոչվում է բաժանում։ Մեկ բաժանումը համապատասխանում է չափման ընտրված միավորին։

Դիտարկենք մի ճառագայթ, որը սկիզբ է առնում Օ կետից, և մի հատված, որը կկոչենք միավոր հատված։ Ճառագայթի վրա, Օ կետից սկսած,  հաջորդաբար  նշենք  կետեր այնպես, որ ցանկացած 2 հարևան   կետերի  հեռավորությունը հավասար լինի միավոր հատվածի երկարությանը։

Կոորդինատային ճառագայթ՝

O     1       2     3     4       5      6       7    8      9      10   11 

միավոր հատված

Կետի մոտ գրված թվերին անվանում են կետի կոորդինատներ։ Օրինակ՝ C կետի կոորդինատը հավասար է 5-ի։

C(5)


                 1   2      3     4       5      6    7  8   9       10    11   12

Սիրելի սովորողներ, այսօրվա ձեր աշխատանքը սա   է։

Առաջադրանքներ

 1. Ո՞ր  թվերին   են   համապատասխանում   A,B,C,D,E,F    կետերը կոորդինատային ճառագայթի վրա․

A-1, B-5, C-8, D-10, E-11, F-14

 • Ի՞ն չ կոորդինատներ ունեն   A և B կետերը ։ Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն  A և B կետերի միջև նշված կետերը։

5, 10

 • A(150) , B(360) և C(30) կետերից ո՞րն է կոորդինատային

ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում, իսկ ո՞րն է ավելի ձախ գտնվում։
C(30), A(150), B(360)

 • Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(15) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը, իսկ    ի՞նչ ամենափոքր                               կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։
  14, 1
 • Գծե՛ք Օ կետից սկիզբ առնող կոորդինատային ճառագայթ։ 10մմ երկարություն ունեցող  հատվածը վերցրե ՛ք   որպես միավոր հատված և ճառագայթի վրա նշե՛ք հետևյալ                      թվերին համապատասխանող կետերը․

ա)0,1,2,3,4,5,6 բ)0,3,6,9

գ)0,2,4,6,8

6․ Գտե՛ք այն 4 թվերը, որոնք գրված պետք է լինեն չափիչ սարքի սանդղակի վրա։

28

 • Բերե՛ք  չափիչ  սարքերի  մի քանի  օրինակ և ասե՛ք, թե չափման ինչ միավորի են համապատասխանում այդ սարքերի սանդղակների բաժանումները։
  Կշեռք-կիլոգրամ, միլիգրամ, տոննա, գրամ
  Մետր- սմ, միլիմետր
  ջերմաչափ- ցելսիուս, ջոուլ
 • Գծե՛ք ՕA և ՕB տարբեր ճառագայթներ այնպես, որ ա)դրանք լինեն միևնույն ուղղի ճառագայթներ,
  O

բ) դրանք միևնույն ուղղի ճառագայթներ չլինեն։

 • Տրված են 4 կետեր, որոնցից ոչ մի 3-ը չեն գտնվում մի ուղղի վրա։ Յուրաքանչյուր 2 կետով ուղիղ են տարել։ Քանի՞ ուղիղ է տարված։
  4Գծե՛ք 5սմ երկարությամբ մի AD հատված։ Նրա վրա նշե՛ք այնպիսի B և C կետեր, որ ստացված AB և CD հատվածների համար ունենանք՝

|AB| =2սմ և |CD|=3սմ։
B ու C կլինեն նույն տեղում

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 25.11.2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Կրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Թեմա՝ մնացորդով բաժանում։

Ոչ բոլոր թվերն են ամբողջությամբ բաժանվում մեկ ուրիշ թվի վրա։ Նման դեպքում բաժանման արդյունքում ստանում ենք թերի քանորդ ու մնացորդ։

Բաժանելի։ բաժանարար=թերի քանորդ(մնացորդ)

Բաժանելի=բաժանարար*թերի քանորդ+մնացորդ

Բաժանարար=(Բաժանելի-մնացորդ)։թերի քանորդ

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 15 է, թերի քանորդը՝ 8, մնացորդը՝ 3։

15*8+3=123
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 165 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 1։

165-1=164

164:4=41
3)Գտեք բաժանելին

, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 3։

17*6+3=105


4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 788 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2։

788-2=786

786:3=262

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 4։

21*5+4=109
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 569 է, թերի քանորդը՝ 9,
մնացորդը՝ 2։

569-3=566

566:9=63

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
108-ի բաժանելիս։

107

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
5-ի բաժանելիս։

4

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
36-ի բաժանելիս։

35

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

2500, 16635, 180012, 3697, 12560, 2504, 1450

11)Առանձնացրեք 3-ի բաժանվող թվերը.

1560, 1568, 3609, 15880, 3605, 14500

12)Առանձնացրեք 9-ի բաժանվող թվերը.

3780, 2156, 108819, 1000, 1605