Posted in Մայրենի

Մայրենի

Տանը

  • Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։

1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան

2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն

3. թավիշ, թատերագետ, թարգմանել, թարթիչ, թիթեռ

4. լավատես, լավորակ, լեգենդ, լեռնային, լեռնալիճ

5. երանգ, երանելի, երաշխիք, երաշտ, երգ

6. զանգ, զավակ, զարդարել, զարմանալ, զբաղվել

7. կատու, կարապ, կղզի, հազար, հաղթել

Կապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով։

Բուրդ տվող-Բրդատուղ

Հոգի խռովող-Հոգեխռով

Դեմքի գիծ-Դիմագիծ

Պատիժ տալ-Պատժել

Խորհուրդ տվող-Խորհրդատու

Բարի սիրտ ունեցող-Բարեսիրտ

Գինի վաճառող-Գինավաճառ

Պտուղ ուտող-Պտղատու

Կուռք պաշտող-Կռապաշտ

Միտք անել-Մտածել

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի-Ընկույզ

Ծուլություն-Ծուլություն

Ջրազուրկ-Ջուր

Գուժել-Գուժ

Լուսանալ-Լույս

Ձնաբուք-Ձյուն

Posted in Մայրենի

Ինչ է գողությունը իմ կարծիքով

Գողությունը դա շատ վատ բան է։ Երբ մենք աղքատ ենք և մեզ պետք է փող այդ ժամանակ մեր մեջ շատանում է ագահությունն ու չարությունը: Օրինակ պատկերացրեք, որ դուք աղքատ եք և չունիեք փող ուտելիքի համար, դուք ամեն ինչ կանեիք, որ հայթայթեք ուտելիք։ Դա մեզ ասում է որ մենք ստիպվատ պիտի գողություն անեք, որ ստանաքն ուտելիք։ Սակայն ոչ բոլոր մարդկանց է աղքտությունը դրդում գողության։ Շատ մարդիք աղքատ լինելով հանդերձ աշխատում են և երբեք չեն չարանում և գողություն չեն անում։

Posted in Մայրենի

Վիլյամ Սարոյան «Թե ինչ կարող է պատահել, երբ գոհացնում ես անշնորհակալ մարդկանց»

Մի ընտանիքում կույր մարդ կար, որին տալիս էին ամենաընտիր կերակուրը, հագուստը, անկողինը՝ ամեն, ամեն ինչ, բայց գիշեր-ցերեկ թնկթնկում էր ու դժգոհում, որ իր հետ շատ տմարդի են վարվում։

Ընտանիքի մյուս անդամները եթե ջուր էին խմում, ապա կույրին կաթ էին տալիս, յուրաքանչյուրը բավարարվում էր մի աման ապուրով, բայց կույրին երեքն էին տալիս։

Նրանք կես նկանակ հաց էին ուտում, իսկ կույրը՝ երեք։

Բայց միևնույն էր, նա ողբում էր շարունակ և անիծում իր բախտը։

Եվ կույրի ծնողները, չդիմանալով նրա թնկթնկոցին, շատ բարկանում և մորթում են իրենց միակ գառը, խորովում են և սկյուտեղով մատուցում։

Կույրը հոտվտում է, հետո շոշափելով ուզում է չափը իմանալ։ Վերջապես սկսում է ուտել։

Առաջին պատառը կուլ տալիս ասում է.

-Եթե էսքանը ինձ եք տալիս, հիմա ո՞  վ գիտի ամեն մեկիդ մի ոչխար է հասել։

Առաջադրանքներ

1. Ընթերցի՛ր առակը և մեկնաբանի՛ր:

Անշնորհակալ մարդուն ինչ անես նա մեկ է կմնա դժգոհ։

2. Բնագրից օգտվելով, բնութագրի՛ր առակի գլխավոր հերոսին:
գիշեր-ցերեկ թնկթնկում էր ու դժգոհում, որ իր հետ շատ տմարդի են վարվում, անկուշտ, դժգոհող

3. Առակի ասելիքը բնորոշող առած-ասացվածքներ գտի՛ր:

Ագահ մարդը սեղան նստելիս ջանում է ինքն իրենից շատ ուտել:
Ագահ մարդու ընկերները լինում են, չեն լինում:
Ագահ մարդու համար հասարակածը իր որովայնի շրջագիծն է:
Ագահ մարդն ու իր ագահությունը այնքան անկուշտ են, որ իրար ձեռքից էլ են պատառ փախցնում:
Ագահությունը մարդուն գցում է բոլոր գահերից:
Այնքան է մեծանում ագահ մարդու որովայնը, որ նա չի տեսնում շրջապատողների արհամարհանքը:
Բացեցիր ագահությանդ դուռը` այլ դռնով քեզանից կփախչի առաքինությունդ:
Ագահ մարդու ստամոքսը աչքերի մեջ է` դրանք էլ ծակ են:
Ագահ մարդու միակ ընկերը ագահությունն է:
Ագահությունը կապում է մարդու աչքերը և բացում բերանը:


Posted in Մայրենի

,,Գեղեցիկ, սպիտակ ձիու ամառը,,

Ես կրունկներով խփեցի ձիու կողերին։ Մի ագամ էլ նա կանգնեց հետին ոտքերի վրա, զիլ խրխնջաց և առաջ նետվեց։ Ես չգիտեի ինչ անեմ։ Փոխանակ դաշտի միջով դեպի ոռոգման առուն վազելու, ձին արշավեց ճանապարհով ցած, դեպի Տիգրան Հալաբյանի խաղողի այգին և սկսեց որթատունկերի վրայով թռչել։ Նա արդեն թռել էր յոթ որթատունկերի վրայով, երբ ես ցած ընկա։ Ձին շարունակեց վազել։

Continue reading “,,Գեղեցիկ, սպիտակ ձիու ամառը,,”
Posted in Մայրենի

Մայրենի 08․09․2021

11.Տրված բառերով նախադասություններ կազմի՛ր:

Հնչել, հնչյուն, գրել, գիր:
Ուսուցիչը մտավ դասարան և ասաց

-Գրել շարադրություն։

Այբուբենում կա 39 տառ և 36 հնչյուն։

Աղջկա ձայնը գեղեցիկ էր հնչում;

Մենք գիր ունեցանք 405 թվականին

12.Նախադասության մեջ ընդգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով:

Տառեր, հնչյուններ, գրերը, ձայն:

       Հանկարծ ինչ-որ երգի ձայներ-հնչյուններ լսվեցին:

      Ամեն ինչ լուռ էր, ոչ մի հնչյուն-ձայն չէր լսվում:

      Հայերեն տառերը -գրերը, Մեսրոպ Մաշտոցն է ստեղծել:

      Անծանոթ գրեր-Տառեր են, չեմ կարողանում կարդալ:

13.Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել է հնչյունը:

Էջ-է, էի-է, էգ-է, էքսկուրսիա-է, կես-ե, սեր-ե, տեր-ե, հավերժ-ե, բազե-ե, րոպե-ե:

14.Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել o հնչյունը:

Օր-օ, օգուտ-օ, օտար-օ, օղակ-օ, մորեխ-ո, նոր-ո, կտոր-ո, սովորել-ո, պահածո-ո, երեկո-ո, կինո-ո:

15.Տրված բառերում  ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվում:
   Ա. Եղանակ-ե, երազ-ե, երամ-ե, երկիր-ե, երդում-ե, եռալ-ե, եղնիկ-ե:

   Բ. Ոզնի-ո, ող-ո, որս-ո, ոսկոր-ո, օ, ոստ-ո, որակ-ո, ոտք-ո:

16. Տրված բառերում  և տառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան-եվ, Սևան-եվ, հևալ-եվ, տերև-եվ, կեղև-եվ, թև-եվ, սև-եվ:

Բ. Նաև-եվ, թեև-եվ, և-և:

17. Տառերը կարդա´ այնպես, ինչպես հնչում են (տառերի անունները մի´ կարդա), հետո պատասխանի´ր հարցերին:

Հայերենն ունի երեսունինը տառ, երեսունվեց հնչյուն.

ա) ո՞ր տառերն են նույն հնչյունն արտահայտում
է-ե,օ-ո

բ) ո՞ր տառերն են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտում:

և, ե, ո

18.Տրված մտքերից որո՞նք ես ճիշտ համարում (պատասխանելուց առաջ մեկ անգամ ևս կարդա նախորդ առաջադրանքները):

ա) Հնչյունը և տառը նույն բաներն են, դրանք իրարից չեն տարբերվում:
սխալա

բ) Հնչյունը և տաոը տարբեր բաներ են. հնչյունը լսվում և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում ու կարդացվում է:
ճիշտա

 գ) Տառը հնչյունի նշանն է:
ճիշտա

19.Հայերենի երեսունվեց հնչյունների նշանները (տառերը) գրի՛ր: Ո՞ր տառերը դուրս մնացին:
ա բ գ դ զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ջ մ ն շ չ պ ռ ս վ տ ր ց ու փ ք օ ֆ

ե, յ, ո, և

20.Հատհատ արտասանի՛ր տրված հնչյունները (շշուկով կամ բարձրաձայն): Փորձի՛ր պարզել, թե աոաջին և երկրորդ խմբերի հնչյուններն ինչո՞վ են տարբերվում:

1. Բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ:

2. Ա, է, ը, ի, օ, ու:

Առաջին շարքում բաղաձայն է երկրորդում ձայնավոր։

Posted in Մայրենի

Մայրենի

 ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.Տառերի անունները կարդա´:

Ա ա -այբ     Ժ ժ- ժե        ճճ – ճե        Ռ ռ – ռա

Բ բ-   բեն    Ի ի – ինի     Մ մ- մեն     Ս ս – սե

Գ գ-   գիմ    Լ լ- լյուն     Յյ-հի           Վ վ – վեվ

Դ դ-   դա     Խ խ – խե     Ն ն – նու     Տ տ – տյուն

Ե ե –  Եչ      Ծ ծ – ծա      Շշ- շա         Ր ր – րե

Զզ-    զա     Կ կ – կեն    Ո ո – ո (վո)  Ց ց – ցո

էէ-     Է       Հ հ – հո       Չչ- չա          ՈՒ ու – ու

Ը ը-   ըթ     Ձ ձ – ձա      Պ պ – պե     Փ փ – փյուր

Թ թ    – թո   Ղ ղ – ղատ   Ջջ-ջե          ֊Քք-քե

                                                           Եվ և – և

                                                           О о – о   

                                                           Ֆֆ-ֆե

2.Ինչո՞ւ են հայերեն տառերը միասին «այբուբեն» կոչվում: Ի՞նչ է նշանակում «Այբբենարան»:

3.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել:

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:
Աա, Բբ, Գգ, Եե, Էէ, Ըը, Թթ, Ժժ, Իի, Ծծ, Կկ, Հհ, Ձձ, Ղղ, Ճճ, Մմ, Յյ, Նն, Ոո, Ջջ, Ռռ, Սս, Վվ, Տտ, Րր, Ցց, Փփ։

Դդ, Զզ, Լլ, Խխ,

4.Զննի՛ր ուղղագրական բառարանը և պարզի՛ր, թե բառերն ինչպե՛ս (ինչ կարգով) են դասավորված:
Ապակի, Բալ,

5.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:
Դարպաս, Եղինջ, Թակարդ, Կաթսա, շյուղ, սրճեփ

6.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

2Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, 1մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր:

7.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Երբևէ, որևէ, այժմյան, դաստիարակ, գաղտնի, ելևէջ, արդուկ, երբեք, գզվռտոց, երախտիք, որևիցե, զվարթ, ականջօղ, բերրի, օրրան, տարրական, մրրիկ, թղթակից, զարթնել, հեքիաթասաց:

8.Այբբենական կարգով դասավորի՛ր՝

ա) սենյակիդ իրերի անունները,

բ) սիրածդ գրքերի անունները,

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ:

9.Մեկ տառ փոխելով տրված բառերից ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ՝

որդ – արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ, հարդ, ուղտ, աղտ, գիրք:

10.Խմբերից ընտրի՛ր իմաստով մոտ մեկական բառ և զույգեր կազմիր:

Ա. Հնչել, հնչյուն, բարեհունչ, հնչեղ:

Բ. Գեղեցկաձայն, ձայնել, ձայնեղ, ձայն:

Posted in Մայրենի

Ինչպես եմ անցկացրել իմ ամառային արձակուրդը

Ամառը իմ ամենասիրելի եղանակն է։ Ես գնացի տատիկիս գյուղ, որը գտնվում է Սյունիքում։ ը յդ գյուղ գտնվում է մի փոքրիկ  քաղաքում Սիսիան իսկ գյուղիս անունը դարաբաս։ Եվ ես գնացելմ Սևանա լիճ, Վաղաշեն գյուղ, որտեղ մենք պետք է մնայինք վրաններով։ Այնտեղ շատ հավես էր։ Շատ էին միջատները՝ մեղուները, սարդերը։ Սևանում մենք քնում էինք վրաններում։ Ես հանդիպեցի իմ ընկերներին որոնց ծատ եմ կարոտել և մենք խաղացինք բազում խաղ եր։ Եվ ես գնում էի Սևանալճում լողի, որտեղ ես սովորեցի ավելի լավ  լողալ։

Posted in Մայրենի

Ինչի համար են արձակուրդները

Ինչպես գիտենք, արձակուրդները միայն ամռանն է և շաբաթ, կիրակի օրերին։

Արձակուրդները մտածված են նրա համար, որ մարդիկ հանգստանան։

Եթե մարդիկ չհանգստանան նրանք կսկսեն հիվանդանալ։

ՈՒ եթե նրանք հիվանդանան չենկարողանա աշխատել ու կմնան առանձ ուտելիքի, փողի։

Եվ երեխաները կմնան առանձ ուտելիքի։

Դրա համարեն մտածել են արձակուրդները, որ մարդիկ հանգստանան չհիվանդանան։

ՈՒ ունենան ուտելիք ու փող։

Եվ, որ երեխաները չմնան առանձ ուտելիքի։

Posted in Մայրենի

Մայրենի 03․09․2021

Լրացուցիչ աշխատանք

Կատարի՛ր տրված առաջադրանքները։

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի- Ընկույզ

Ծուլություն-Ծուլ

Փութաջան-Փույթ

Ջրազուրկ-Ջուր

Գուժել-Գույժ

Լուսանալ-Լույս

Ձնաբուք-Ձյուն

Յուրաքանչյուր բառի հնչյունները վերադասավորիր այնպես, որ նոր բառ ստանաս:

Ափսե-փեսա, գեր-երգ,սարդ-դարս, վիճակ-կավիճ, թանաք-քաթան, կանթ-թանկ, նուշ-շուն, մական-նամակ, հյուս-հույս, մուկ-կում, տեգ-գետ, ուլ-լու, թութ-թութ:

Բառերի սկզբից և վերջից ավելացրո՛ւ մեկական հնչյուն և նոր բառ ստացիր:

Վազ-ք, կար-ճ, ա-շուն, փ-ական, վար-ձ, բար-ի, հեր-թ, ք-որ:

Տրված հնչյուններնն այնպես դասավորիր, որ բառեր ստանաս:

Ա մ ի ք- քամի

Ռ ա թ ո –աթոռ

Ռ ե ձ ք — ձեռք

Կ ա ժ բ ա – բաժակ

Ղ ն ի ա կ-կաղին

Ք ո ս խ- խոսք

Տ ք ի մ —միտք

Ր ի պ ն ա –պանիր

Կ չ ա կ ա –կակաչ

Posted in Մայրենի

Ջրի կաթիլը Գոհար Եգանյան

Դուք, անշուշտ, տեսած կլինեք խոշորացույց՝ կլոր, կորնթարդ, որի միջով բոլոր իրերն իրենց իրական չափսերից հարյուր անգամ մեծ  (երևալ): Եթե նայես պատահական ջրափոսից վերցրած կաթիլին, կտեսնես հազարավոր զարմանալի գազանիկներ, որոնք ջրի մեջ առհասարակ չեն նկատվում, թեև կան ու այնտեղ են, իհարկե: Նայում ես մի այդպիսի կաթիլի, ու քո դիմաց, ոչ ավելի, ոչ պակաս, մի ամբողջ ափսե էակներ են վխտում, թռչկոտում, կծում միմյանց առջևի կամ ետևի թաթիկը, մերթ այս հանգույցը, մերթ այն վերջույթը, և՛ ուրախանում, և՛ զվարճանում յուրովի:

Լինում է, չի լինում մի ծերուկ է լինում, որին բոլորը կոչում էին Հոգսեն Զննող:Ինչ որ է՝ այդ էր անունը: Նա իր հո□սն էր համարում զննել ամեն ինչ՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է: Իսկ եթե չէր հաջողվում դրան հասնել սովորական ճանապարհով, դիմում էր կախար□ության:

Նա, ուրեմն, մի անգամ նստել ու խոշորացույցով զննում էր հենց ճահճից վերցրած ջրի մի կաթիլ: Աստված իմ. Աստված, ո՜նց էին այդ գազանիկներն այդտեղ վխտում ու եռուզեռում: Հազարավո՜ր, հազարավո՜ր, ու բոլորն էլ ոստոստում էին, (վազվզել)  կծոտում, խփշտում ու խժռում մեկմեկու:

— Նողկալի է,- բացականչեց ծերուկ Հոգսեն Զննողը:- Հնարավոր չէ՞ դրանց մի կերպ հանդարտեցնել, կար□ու կանոն մտցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրն իմանա իր տեղն ու իրավունքները:

Ծերուկը մտածեց, մտածեց  բայց ոչ մի հնար չգտավ: Ստիպված էր կախարդության դիմել:

 — Արի կլինի` դրանց ներկեմ, որպեսզի լավ աչքի զարնեն,- ասաց ու նրանց վրա կաթեցրեց կարմիր գինի հիշեցնող ինչ-որ հեղուկ. բայց դա գինի չէր, այլ վհուկի արյուն: Բոլոր տարօրինակ գազանիկները հանկարծ կարմրավուն երանգառան, և ջրի կաթիլն այժմ կարելի էր մի ամբողջ քաղաքի տեղ դնել, ուր զեռում ենտկլոր վայրենիներ:

— Ի՞նչ բանի ես. դա ի՞նչ է,-հարցրեց ծերուկին մի այլ կախարդ, որն անուն չուներ և հենց դրանով էլ տարբերվում էր մյուսներից:

Անանուն կախարդն աչքը մոտեցրեց փքապակուն: Ա՜յ քեզ բան. նրա աչքի առաջ մի ամբողջ քաղաք էր փռված` վխտացող մարդկանցով լեցուն, բայց բոլորն էլ տկլոր էին դեսուդեն վազ տալիս: Խելքից դուրս բան էր. սարսափ, զարհուրանք: Բայց ամենազարհուրելին այն էր, որ նրանք անխղճաբար հրմշտում, (ճանկռոտել) ու պատառ-պատառ էին անում իրար: Ով ցածում էր` անպատճառ փոր□ում էր վեր մագլցել, ով վերևում էր,  ցած էր ընկնում:

— Զարհուրելի զվարճանք,- ասաց անանուն կախարդը:

 — Իսկ քո կարծիքով ի՞նչ է դա: Կարո՞ղ ես գուշակել,- հարցրեց Հոգսեն Զննողը:

— Էստեղ գուշակելու բան էլ չկա: Պարզ երևում է,- (պատասխանել) մյուսը:

— Սա Կոպենհագենն է կամ մի որևէ ուրիշ մեծ քաղաք. դրանք իրար շատ են նման… Սա մեծ քաղաք է:  Դա ճահճաջրի կաթիլ է,- բարբառեց Հոգսեն Զննողը:

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝                  

         լրացնելով բաց թողած տառերը:
       
 հոգսն

         կախարդության կարգուկանոն փորձում
2. Ի՞նչ է նշանակում աչքի զարնել արտահայտությունը.

         ա/աչքը վնասել

         բ/ ուշադրություն գրավել

         գ/ աչքը բուժել

         դ/չորս կողմը նայել

3. Դու՛րս գրիր տեքստում ընդգծված  բառերը ̀  դիմացը  գրելով  դրանց  հոմանիշները  (իմաստով մոտ  բառեր):

     Կլոր-կլորաձև
ծերուկ-ծերունի
տկլոր հոլանի
Պարզ
Մաքուր

 4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է ճիշտ նշված նրա տեսակը.

       ա/ կախարդություն – պարզ

        բ/գինի – պարզ

        գ/ծերուկ – պարզ

         դ/ գազանիկ — պարզ

5. Տրված բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

      ա/մարդկանցով

      բ/վայրենիներ

      գ/կախարդություն

      դ/գազանիկներ
6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

     ա/կաթիլ – գոյական

      բ/ կախարդություն – գոյական

    գ/ զարհուրելի — գոյական

     դ/ երանգ – գոյական

7. Դու՛րս  գրիր տեքստում փակագծերի մեջ  դրված բայերը  և  դիմացը գրի՛ր անհրաժեշտ ձևերը  (համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին):

   երևալ-երևացին
վազվզել-վազվզելով
ճանկռոտել-ճանկռոտում
պատասխանել-պատասխանեց

8. Գտի՛ր տրված նախադասության մեջ ենթական և ստորոգյալը:

     Ծերուկը խոշորացույցով զննում էր ամեն ինչ:                                                            
  ենթակա- զննում էր

  Ստորոգյալ- Ծերուկը

9. Տեքստից դու՛րս գրիր  մեկ հարցական նախադասություն:
Հնարավոր չէ՞ դրանց մի կերպ հանդարտեցնել, կարգու կանոն մտցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրն իմանա իր տեղն ու իրավունքները:

10. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողած մեկ կետադրական նշան: Լրացրո՛ւ:
Ծերուկը մտածեց, մտածեց, բայց ոչ մի հնար չգտավ:

11. Գրի՛ր մեկ բառով.

       ա/ վազ տալ                                       վազել

        բ/ պատառ-պատառ անել             Պատառոտված

       գ/ գուշակություն անել                 գուշակել

       դ/ որոշում կայացնել                    վորոշել

12. Դո՛ւրս գրիր խոշորացույցը նկարագրող արտահայտությունները:
Նա, ուրեմն, մի անգամ նստել ու խոշորացույցով զննում էր հենց ճահճից վերցրած ջրի մի կաթիլ:

13. Ո՞րն էր Հոգսեն Զննողի հիմնական հոգսը.

      ա/ կախարդություն անելը

      բ/ բոլորին զարմացնելը

      գ/ ամեն ինչ իրար խառնելը

      դ/ ամեն ինչը զննելը՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է

14.Կաթիլը խոշորացույցով զննելուց հետո Հոգսեն Զննողը ինչպե՞ս որոշեց հանդարտեցնել այնտեղ վխտացող գազանիկներին:
 — Արի կլինի` դրանց ներկեմ, որպեսզի լավ աչքի զարնեն,- ասաց ու նրանց վրա կաթեցրեց կարմիր գինի հիշեցնող ինչ-որ հեղուկ. բայց դա գինի չէր, այլ վհուկի արյուն:

15.Անանուն կախարդն ինչի՞ նմանեցրեց ջրի կաթիլը
ջրի կաթիլն այժմ կարելի էր մի ամբողջ քաղաքի տեղ դնել, ուր զեռում ենտկլոր վայրենիներ: