Posted in русский

Лес волшебства

Где то далеко далеко была одна деревня и по саседству была другаяа деревня. И у деревен был лес которий разделал две деревни. Лес был не болшим и что бы дайди и из одной деревни в другую надо было идти через лес. Обайди лес нелза было никакими спосабами так как лес и две деревни окружал канйон. Этот канйон не где не обривалса он был круглим. Никто не знал откуда поивился этот канйон. Канечно житили деревен построили мост которий им помагал обайти канйон и добиратца до ближайшежа города. Но этот мост был распаложен с краю леса и что бы прайти через этот мост надо было идти через середину леса. А лес был необычним тот кто заходил в нево уже выходил противаположнова пола. И вот деревни раздилилис в одной деревни жили женщини а в другой мужчнини. И вот однажди у деревен призашол канфликт и они начили враждоват они все ходили в лес но никто из них не возрошался. И однажди одна колдуния разказал что лесу не нравитца то что они враждуют и поетаму заберает всех кто пайдот в лес. Но никто неповерел калдунии и они продолжали врождават. Но сколкаб они не сторалис всоравно никто не возрашался с леса. И однажди одна маленкая девочка решила пойти в лес но её мама ей не разрешала потаму что её могли похитит. Но девочка решли пойти ночю вед ночю её мама спола. И вот девочка вишла из дома и направилас к лесу ей было немного страшно иди туда вед она слишала разгавор взрослих о том что враги похешют дедй и преврашают их в сваих войнав. Но девочка всоравно шла в лес вед ей было лубопытно посмотрет на лес из нутри вед она никогда не была там. И так девочка зашла в лес она шла но незахадила глубако. Потом ей захотелас спат и она решила уходит из лес как вдруг она услишала шаги и спраталса в кустах. И она увидела колдуниу каторя говарила всем о том что лесу ненравитза война. Девочка седела тихо что бы калдуния её не заметела. И вдруг калдуния стала шептат страние слова и потм ушла. Девочка тут же побежала домой и разбудив маму расказав ей все что она видела. Но мама ей не поверила и отруглала девочку за то что она пошла в лес. Но девочка продолжала говорит о калдуний и все что она видела. Но никто ей не верил и тогда девочка решила выеснит все сама. И когда отправилис в лес жители она пошла за ними и вдрог им на встречу вишли житили из другой деревни и они начели драца. Но вдруг вишла колдуния и все кто были в лесу изчезли кроме девочки и колдуния ушла но у девочки была сабой камера и она все это снимала. И девочка побежала домой чтобы показат все маме. Мама девочки поверела ей и они пошли всем разказиват что насамом деле происходит. И все жители деревни пошли к колдуний и тогда колдуния расказала. Что лес проклат и она контралирует проклатие и ей не нравилос война поетаму она похешала всех кто заходил в лес. Также она расказала что это она создала канйон что бы все заходили в лес. И колдуния вернула всех кто пропал. А наследуйши день пропал и конйон которий окружал лес и две деревни. И после этова те кто заходил в лес уже не преврашалис в противоположний пол.

Posted in Մայրենի

Մայրենի 25․11․2022

  1. Կարդա’, գրի’ր առակի ասելիքը։
    Առակի ասելիքն այն էր, որ ընկերներդ միշտ քեզ մոտ են ու միշտ խորհուրդ կտան։
  2. Վերնագրի’ր առակը։
    Անազատ թռչնակ։

Մի առևտրականի մոտ անազատության մեջ մաշվում էր մի թռչնակ: Մի անգամ առևտրականը պատրաստվում էր մեկնել Հնդկաստան՝ նրա հայրենիք: Թռչնակը խնդրեց, որ իր մասին պատմի ազատ թռչուններին:

Առևտրականն ազնվորեն պատմեց իր գերու մասին ինչ-որ վայրի թռչունի: Նա սատկած ընկավ գետնին: Առևտրականը մտածեց, որ դա իր սիրելի թռչնակի ընկերուհին էր, ու շատ վշտացավ:

Առևտրականը վերադարձավ տուն, ու թռչնակը հարցրեց, թե ինչ նորություն է բերել:

— Ավաղ, ես պատմեցի քո մասին ընկերուհիներիցդ մեկին, ու նա հենց այդ պահին վշտից մահացավ:

Հազիվ էր նա այսքանը ասել, թռչնակը անշնչացած ընկավ վանդակի հատակին:

— Ընկերուհու մահվան մասին լուրը սպանեց նրան,- մտածեց վշտացած առևտրականը:

Նա թռչնակին դուրս հանեց վանդակից ու դրեց պատուհանագոգին: Թռչնակը հենց նույն պահին պատուհանից դուրս թռավ: Նա պատուհանի առաջ թառեց ծառի ճյուղին ու ասաց վաճառականին.

— Անխելք, դա խորհուրդ էր իմ ընկերների կողմից, թե ինչպես վարվեմ, որպեսզի ազատվեմ գերությունից։ Եվ դա ինձ փոխանցվեց քո միջոցով։

Ու թռչնակը թռավ, վերջապես, ազատ:

3.Գործնական աշխատանք. կատարի’ր 24-28-րդ առաջադրանքները։

Posted in Մայրենի

Մայրենի 24․11․2022

Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос.

— Всё, что существует, создано Богом?

Один студент смело ответил:

— Да, создано Богом.

— Бог создал всё? — спросил профессор.

— Да, сэр, — ответил студент.

Профессор спросил:

— Если Бог создал всё, значит, Бог создал зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас самих, значит, Бог есть зло.

Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он похвалился студентам, что он ещё раз доказал, что Бог — это миф.

Ещё один студент поднял руку и сказал:

— Могу я задать вам вопрос, профессор?

— Конечно, — ответил профессор.

Студент поднялся и спросил:

— Профессор, холод существует?

— Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?

Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил:

— На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изучить на предмет того, имеет ли он или передаёт энергию. Абсолютный ноль (–460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.

Студент продолжил:

— Профессор, темнота существует?

— Конечно, существует.

— Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько тёмным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота — это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света.

В конце концов, молодой человек спросил профессора:

— Сэр, зло существует?

На этот раз неуверенно, профессор ответил:

— Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются ничем иным, как проявлением зла.

На это студент ответил:

— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло — это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод — слово, созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — это не вера или любовь, которые существуют как свет и тепло. Зло — это результат отсутствия в сердце человека Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света.

Профессор сел.

Համալսարանի մի պրոֆեսոր հարցը տվեց իր ուսանողներին.

Արդյո՞ք այն ամենը, ինչ կա, ստեղծել է Աստված:

Մի ուսանող համարձակորեն պատասխանեց.

Այո, Աստվածն է ստեղծել:

Արդյո՞ք Աստված է ստեղծել ամեն ինչ: Հարցրեց պրոֆեսորը.

— Այո՛, պարոն,— պատասխանեց ուսանողը։

Պրոֆեսորը հարցրեց.

-Եթե Աստված ստեղծել է ամեն ինչ, ապա Աստված ստեղծել է չարը, քանի որ այն կա: Եվ ըստ այն սկզբունքի, որ մեր գործողությունները սահմանում են մեզ, ուրեմն Աստված չար է։

Ուսանողը լռեց, երբ լսեց այս պատասխանը. Պրոֆեսորը շատ գոհ էր իրենից։ Նա պարծենում էր ուսանողների առաջ, որ ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Աստված առասպել է.

Մեկ այլ ուսանող բարձրացրեց ձեռքը և ասաց.

— Կարո՞ղ եմ ձեզ մի հարց տալ, պրոֆեսոր։

-Իհարկե, – պատասխանեց պրոֆեսորը:

Աշակերտը վեր կացավ և հարցրեց.

-Պրոֆեսոր, ցուրտ կա՞:

-Ի՞նչ հարց: Իհարկե կա։ Երբեք չե՞ք մրսել։

Երիտասարդի հարցին ուսանողները ծիծաղեցին։ Երիտասարդը պատասխանեց.

-Իրականում, պարոն, ցուրտ չկա։ Ֆիզիկայի օրենքների համաձայն, այն, ինչ մենք համարում ենք ցուրտ, իրականում ջերմության բացակայությունն է: Մարդը կամ առարկան կարելի է հետազոտել՝ տեսնելու, թե արդյոք դրանք էներգիա ունեն կամ փոխանցում են: Բացարձակ զրոն ջերմության իսպառ բացակայությունն է։ Ամբողջ նյութը դառնում է իներտ և չի կարողանում արձագանքել այս ջերմաստիճանում: Ցուրտը գոյություն չունի։ Մենք ստեղծել ենք այս բառը, որպեսզի նկարագրենք, թե ինչ ենք զգում ջերմության բացակայության դեպքում:

Աշակերտը շարունակեց.

-Պրոֆեսոր, մութ կա՞:

-Իհարկե, կա։

-Կրկին սխալվում եք, պարոն։ մութը նույնպես գոյություն չունի։ մութը իրականում լույսի բացակայությունն է։ Մենք կարող ենք ուսումնասիրել լույսը, բայց ոչ մութը: Մենք կարող ենք օգտագործել Նյուտոնի պրիզման՝ սպիտակ լույսը բաժանելու բազմաթիվ գույների և ուսումնասիրելու յուրաքանչյուր գույնի տարբեր ալիքների երկարությունները: Դուք չեք կարող չափել մութը: Լույսի պարզ ճառագայթը կարող է ներխուժել մութ աշխարհ և լուսավորել այն: Ինչպե՞ս կարող եք իմանալ, թե որքան մութ է տարածությունը: Դուք չափում եք, թե որքան լույս է ներկայացված: Այդպես չէ? մութը հասկացություն է, որը մարդը օգտագործում է նկարագրելու, թե ինչ է տեղի ունենում լույսի բացակայության դեպքում:

Վերջում երիտասարդը հարցրեց պրոֆեսորին.

-Պարոն, չարը գոյություն ունի՞։

Այս անգամ տատանվելով, պրոֆեսորը պատասխանեց.

-Իհարկե, ինչպես ասացի. Մենք նրան տեսնում ենք ամեն օր։ Մարդկանց միջև դաժանություն, բազմաթիվ հանցագործություններ և բռնություններ ամբողջ աշխարհում: Այս օրինակները ոչ այլ ինչ են, քան չարության դրսևորումներ։

Սրան աշակերտը պատասխանեց.

-Չարը գոյություն չունի, պարոն, կամ գոնե ինքն իր համար գոյություն չունի։ Չարը պարզապես Աստծո բացակայությունն է: Դա նման է մութին և ցրտի, մի բառ, որը ստեղծված է մարդու կողմից Աստծո բացակայությունը նկարագրելու համար: Աստված չարը չի ստեղծել. Չարը հավատքը կամ սերը չէ, որոնք գոյություն ունեն որպես լույս և ջերմություն: Չարը մարդու սրտում Աստվածային սիրո բացակայության արդյունքն է: Դա նման է ցրտին, որը գալիս է, երբ ջերմություն չկա, կամ այնպիսի մութ, որը գալիս է, երբ լույս չկա:

Պրոֆեսորը նստեց։

Posted in Մայրենի

Մայրենի 21․11․2022

Հ. Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը»  հեքիաթն ամբողջությամբ կարդա’։

1.Առանձնացրո’ւ հեքիաթի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։
Թագավորը, Քանաքարա, Դիվանա, Գոհար թագուհի։

2.Մեկնաբանի’ր հետեւյալ նախադասությունը<< …կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձգտում ու ճանապարհ>>։
Կյանքը մենզ տալիս է ճանապարհ որ ով մենք գնում էնք մեր ապագան։
3.Ո°րն է երջանկության բանաձեւը ըստ հեքիաթի։ Ի°նչ է երջանկությունը քե’զ համար։
Երջանկության բանաձևը ըստ հեքայանտի որ պետք է սիրել։
Երջանկությունը ինձ համար դա մարդկանց օքնելեն է

Posted in русский

Русский 20.11.2022

Откуда произошли слоны?

Тысячи лет тому назад по дремучим лесам, покрывавшим Землю, бродили гигантские чудовища многочисленных разновидностей. И даже несмотря на свои невообразимые размеры, они не смогли выдержать трудностей, которые пришли вместе с изменением климата и исчезновением пищи.
Они погибали один за другим, пока не вымерли все, кроме двух видов — африканского и
азиатского слона. Предшественниками слонов были огромные чудовища, известные под именем «мамонт». Их скелеты можно увидеть в музеях, а зрелище это устрашающее! Их кости находят в земле в долинах и в руслах рек в Северной Америке и Европе. В далекой Сибири была найдена туша одного из них, вмерзшая в лед, сохранившаяся настолько хорошо, что даже глаза остались нетронутыми!
Хотя слоны когда-то населяли многие места на Земле, теперь они встречаются в первозданном виде только в Африке и тропической Азии.Слоны — самые крупные из животных суши и во многих отношениях наиболее интересные. По характеру они очень мягкие и добрые и довольно умные; они поддаются дрессировке гораздо легче
любых других животных, кроме домашних собак.Ноги у слона, похожие на огромные колонны, необходимы для того, чтобы выдерживать его
гигантский вес. Его бивни представляют собой выросшие до неимоверных размеров зубы. Эти бивни используются для подрывания корней в поисках пищи, а также в качестве оружия, для защиты. Мозг у слона — сравнительно небольшого размера по сравнению с размерами животного.Наиболее примечательной частью тела слона является хобот, представляющий собой продолжение носа и верхней губы, и он служит слону рукой, носом и губами одновременно. В хоботе около 40000 мышц, поэтому он такой сильный и гибкий. Кончик хобота заканчивается чем-то вроде пальца,который настолько чувствителен, что слон может поднять им маленькую булавку!

Домашнее задание:

Напишите маленький рассказ или историю ,используя данные слова.Озаглавтьте свой рассказ.

В одной деревни жили были девочка и мальчик. И однажди они рищили со сваими друзьями пайти в лес чтобы сабрат гриби. Но их друзья не смогли сними пойти. И тогда мальчик и девочка решили пойти по одному. И у леса встретли друк друга.

-Привет-сказал мальчик.

-Привет-отжетела ему девочка.

-Как тебя завут?

-Лиза-ответела ему девочка

-А меня зовут Егор-ответл мальчик-А ты идощ в лес?

-Да хатела с друзьями но они не смагли прити-ответила Лиза.

-Я тоже хотел с друзьями но уних были личние дела поетаму я решил пойти один соберат грибы.

-Я тоже хотела собрат грибы но без друзей мне немного страшно.

-Чего ты боищся? Етоже обичний лес что тут страшнова.

-Вдруг там животние например волки.

-Нету там валков-ответил Егор.

-Точна?

-Точна хочеш можеш сомной пойти?

-Да.

-Ну тогда идом.

И так они зашли в лес в тот день была хорошия погода и небыла даждя. Лиза и Егор шли по трапинке разгаваривая о разном. И они незаметили как зашли далеко далеко в глубины леса.

-Уже стемнело Егор давай пойдом дамой.

-Мы ешо не сабрали карзину грибов.

-А ты заметел что птички петь перестали.

-Да нет тебе кажетца.

-Егор а где трапинка? Ты же сказал что мы не будем захадит за трапу.

-Не знаю где трапинка.

-Пахоже мы заблудилис.

-Да пахоже заблудилис.

-Мне кажетца или я слишу звук реки?

-Тебе не кажетца.

Егор и Лиза шли на шум катори исхадил из леса.

-Ета речка?-Спросила Лиза.

-Да и я здес был.

-Ты можеш нас отсуда выташит?

-Нет я не помну дарогу.

-Мне кажеца?

-Что тебе кажеца?

-Там за речкой и деревьями хижина стаит.

Егор посмотре на место где указавала Лиза и удивилса. За высоками деревями и речкой была хижина.

-Я не помну что бы здес была хижина.

-Мохет там кто-то ест и он мохет нам помочы.

-Вазмохно но нам нужно переплыт реку.

И вдруг Егор заметил что-то похожое на плод. И решил переплит реку на етом плоде. Егор и Лиза перплыли реку и подашли к хижане. Стучаца никто не откривает и они ррешают зайти в хижану. никаво нет и решают они ночевать в хижане. Вдруг Лиза видит в углу мячик лежит. Она говарит Егору и решают они немного поиграт а патом уже спат. Играли они играли и незаметили ка савсем стемнело. Но они продолжали играть веселитца и пригать. Патом когда они устали решили ити спат. Под утра Лизу разбудил Егор и гаварит ей.

-Я вспомнил дарогу дамой!

-Правда?

-Да

-Ну тагда давай скаре пайдом дамой.

-Пайдом.

И так Егор и Лиза вибралис из леса и пошли домий.

Лес, переплыть, хижина, играть, прыгать,высокие деревья, петь, друзья,животные,ночевать, хорошая погода, девочка,речка,заблудиться ,птички, веселиться ,мячик,стемнело.