Posted in Բնագիտություն, Բնագիտություն

ՋՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍՈՒՄ, ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ

Համաշխարհային օվկիանոսում ջուրը գտնվում է մշտական շարժման մեջ: Դրա տեսակներից են ալիքավորումը և ցունամին:

Ալիքավորումն առաջանում է հիմնականում քամիների ներգործու­թյամբ: Ալիքավորման դեպքում ջուրը միայն տատանողական շարժում է կատարում: Առաջացած տատանումներն ալիքի տեսքով հասնում են մինչև ցամաք, հարվածում ափին և փշրվում:

Ալիքավորման տարատեսակ է ցունամին, որն առաջանում է օվկիա­նոսի հատակում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից: Ցունամին շատ հա­ճախ ավերում է ափամերձ բնակավայրերը՝ պատճառելով նյութական վնասներ և մարդկային զոհեր:

Օվկիանոսում ջրի ուղղաձիգ շարժման պատճառներից է նաև Ա­րեգակի և Լուսնի ձգողական ուժը, որի շնորհիվ առաջանում է մակընթացության և տեղատվության երևույթը Երկրի վրա:

Օվկիանոսում ջրի մակարդակի բարձրացումը կոչվում է մակընթա­ցություն, իսկ իջեցումը՝ տեղատ­վություն: Օրվա ընթացքում դիտվում է երկու մակընթացություն և երկու տեղատվություն, որոնք իրար հաջորդում են 6 ժամը մեկ:

Համաշխարհային օվկիանոսում ջրի հորիզոնական շարժումն արտա­հայտվում է օվկիանոսային հոսանքների ձևով, որոնք կարծես թե վիթխա­րի գետեր լինեն օվկիանոսում:

Օվկիանոսային հոսանքների առաջացման հիմնական պատճառը մշտապես նույն ուղղությամբ փչող քամիներն են:

Համաշխարհային օվկիանոսում հոսանքներն առաջացնում են վիթ­խարի շրջապտույտ. հասարակածային շրջաններից տաքացած ջուրը տե­ղափոխում են մերձբեևռային շրջաններ, որտեղ, սառելով, ծանրանում, իջ­նում է օվկիանոսի խորքերը և հատակով նորից վերադառնում հասարա­կածային շրջաններ:

Օվկիանոսային հոսանքները լինում են տաք և սառը: Տաք են կոչվում այն հոսանքները, որոնց ջերմաստիճանը բարձր է հարևան ջրերից: Քար­տեզներում տաք հոսանքները պատկերվում են կարմիր, իսկ սա­ռը՝ կապույտ գույնով։

Առավել հայտնի տաք հոսանքներից են Գոլֆստրիմը՝ Ատլանտյան օվկիանոսում, Հյուսիսխաղաղօվկիանոսյանը՝ Խաղաղ օվկիանոսում:

Սառը հոսանքներից են Լաբրադորյանը՝ Ատլանտյան օվկիանոսում, Կալիֆոռնիականը՝ Խաղաղ օվկիանոսում:

Օվկիանոսային հոսանքների դերը կիմայի ձեավորմաս գործում: Օվկիանոսային հոսանքների դերը մեծ է երկրագնդի կլիմաների ձևավորման գործում: Հասարակածային շրջաններից դեպի մերձբևեռային շրջան­ներ շարժվելով՝ տաք հոսանքներն իրենց հետ մեծ քանակությամբ ջեր­մություն են տեղափոխում՝ մեղմելով այդ շրջանների ցուրտը:

Տաք հոսանքների վրա ձևավորված ջրային գոլորշիները, տեղափոխ­վելով ցամաք, իրենց հետ բերում են ջերմություն ու խոնավություն:

Սառը հոսանքների վրա ջրի ջերմաստիճանը ցածր է, օդը համեմա­տաբար չոր է, տեղափոխվելով ցամաք՝ տեղումներ չի առաջացնում, և գոյանում են անապատներ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Համաշխարհային օվկիանոսում ջրի շարժման ի՞նչ տեսակներ գի­տեք։
  Համաշխարհային օվկիանոսում ջրի հորիզոնական շարժումն արտա­հայտվում է օվկիանոսային հոսանքների ձևով, որոնք կարծես թե վիթխա­րի գետեր լինեն օվկիանոսում:
  Ի՞նչ են մակընթացությունը և տեղատվությունը:
 2. մակընթացություն և երկու տեղատվություն, որոնք իրար հաջորդում են 6 ժամը մեկ:
 3. Ի՞նչ է օվկիանոսային հոսանքը:
  Օվկիանոսային հոսանքների դերը մեծ է երկրագնդի կլիմաների ձևավորման գործում:
 4. Օվկիանոսային հոսանքի ի՞նչ տեսակներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  Տաք հոսանք, սառը հոսանք։
 5. Օվկիանոսային հոսանքներն ի՞նչ ազդեցություն ունեն կլիմայի ձևավորման վրա:
  Տաք և սառը։

Posted in Մայրենի

Մայրենի 08․12․2021

149. Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանող մի քանի բառ գրի´ր:

Օրինակ՝

Ինչպե՞ս մոտեցավ: — Արագ մոտեցավ: Իսկույն մոտեցավ: Լրջորեն մոտեցավ: Կամաց-կամաց մոտեցավ: Հազիվհազ մոտեցավ: Հետզհետե մոտեցավ: Եվ այլն:

Ո՞վ եկավ:-Նա եկավ։ Աղջիկը եկավ։ Տղան եկավ։ Ուսուցիչը եկավ։
Ի՞նչը քաղցրացավ:-Շոկոլադը քաղցրացավ։ Շաքարաքլորը քաղցրացավ։ Լեզուն քաղցրացավ։ Թեյը քաղցրացավ։
Տատը ի՞նչ է անում:- Տատը ճաշ է պատրաստում։
Գիրքը ի՞նչ է լինում:- Գեղարվեստական գիրք, ֆանտաստիկ ժանրի գիրք
Ինչպիսի՞շնիկ է:-Գեղեցիկ շնիկ է։ Ազնվացեղ շնիկ է։
Ինչպե՞ս գտավ:-Դժվարությամբ գտավ։ Նրա օգնությամբ գտավ։
Ե՞րբ եկավ;-Առավոտյան եկավ։ Երկար տարիներ անց եկավ։

150. Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանող մի քանի բառ գրի´ր:

Ի՞նչը վերջացավ:-Ֆիլմը վերջացավ։ Անձրևը վերջացավ։
Ո՞վ մտավ:-Տատիկը մտավ։ Մայրիկը մտավ։ Հյուրը մտավ։
Տղան ի՞նչ արեց:-Տղան վերցրեց։ Տղան անջատեց։
Անձրևը ի՞նչ եղավ:-Անձրևը դադարեց։ Անձրևը ուժեղացավ։
Ինչպիսի՞ դաս էր:-Հեշտ դաս էր։ Դժվար դաս էր։ Անհասկանալի դաս էր։
Ո՞ր գզեստն է հագին:-Գեղեցիկ զգեստն է հագին։ Ներկայացման զգեստն է հագին։
Ինչպե՞ս մոտեցավ:-Արագ մոտեցավ։ Լրջորեն մոտեցավ:
Ե՞րբ կգամ:-Առավոտը կգամ։ Իրիկունը կգամ։
Ինչքա՞ն հետաքրքիր է:-Շատ հետաքրքիր է։ Շատ -շատ հետաքրքիր է։ Բացարձակ հետաքրքիր չէ։

151. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությանը բացատրի´ր:

   Ա                                Բ

Անտառ         —            խշշում է

աղջիկ           —            խաղում է

մարդ             —            կանգնում է

մեքենա         —            սլացավ

քամի              —           դադարեց

Ա խմբում բոլորը շնչավոր գոյականներ են կամ իր էն։
Բ խմբում բոլորը գործողություններ են։

152. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի´ր:

Ա                         Բ

Պար       —        պարում է
երգ         —        երգել է
կանչ      —         կանչել է
հարց    —        հարցրել է
կապ      —         կապում  է

Ա խմբում բոլորը գոյական են։
Բ խմբում բոլորը գործողություններ են։

153. Ա և Բ  խմբի բառերի տարբերությունը  գտի´ր (ի՞նչ են  ցույց տալիսի՞նչ հարցերի են պատասխանում): Բ խմբի ր ստերին ին՞չ անուն կարելի  է տալ:

Ա. Տղա, թանաք, խրճիթ, արգելք, բաժակ, բանալի, տատիկ, ուսուցչուհի, թռչուն, հեղեղ, դերձակ:
Բ. Հնձում ենք, խաղում  էինք, լուսավորում  ես, կտցահարեց, վազում էիք, թակում եմ, հեղեղել է, խռնվում են, շփոթեցի, բացել եք:

Ա խմբում բորորը իրերեն կամ մարդիկ և պատասխանում են ի՞նչ, ո՞վ հարցերին։
Բ խմբում բոլորը գործողություններ են

154. Տրված բառախմբերում պակասող բառերն ավելացրո´ւ , որ դառնան նախադասություննր:

Բակում մի երիտասարդ սրինգ էր նվագում ։
Երեխան քարերի մեջ ինչ-որ բան էր գտնում։
Մի մարդ մութ գիշերով ձոր էր գնում։
Անձրևը անընդհատ տեղում էր։
Արևի առաջին շողերի հետ քաղաքն աղմուկով արթնանում էր։

155. Նախորդ աոաջադրանքը կատարելիս ինչպիսի՞ բառեր ավելացրիր:

Դրանք բայեր են: Հին հայերենում «բայ» նշանակում է «խոսում է, ասում է»:

156. Ի՞նչ ընդհանրություն ունեն ընդգծված բառերը (ի՞նչ հարցի են պատասխանումի՞նչ են ցույց տալիս):

Արջը տանձ է ուտում:-Ինչ
Մեր բարդին սոսափում է:-Ինչ
Սևաչյա աղջիկը երգում է:-Ով
Միայնակ ծաղիկը սպասում էր վերջին քամուն:-Ինչեր

Անվանի մարզիկի հետ հանդիպելու կգա՞ս:-Ով
Նա մոտեցավ խշշացող գետին:-Ինչ

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 08․12․2021

 1. Եթե Աշոտի  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 3 անգամ, ապա կստանանք 34։ Գտե՛ք Աշոտի մտապահված թիվը։
  34*3=102
  102-2=100
 2. Աննայի մտապահած թվի եռապատիկից, եթե հանեք 5-ի քառապատիկը, ապա կստանաք 40։ Գտե՛ք Աննայի մտապահված թիվը։
  40-25=15
  15:3=5
 3. Եթե Գայանեի  մտապահած թվից հանենք  ամենափոքր զույգ երկնիշ թիվը, արդյունքը հնգապատկենք, ապա կստացվի 125։ Գտե՛ք  Գայանեի  մտապահված  թիվը։
  125:25=25
  25+10=35
 4. Եթե Արամի մտապահած  թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք  89, ապա կստանանք 111։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։
  111+89=200
  200-127=73
 5. Եթե Նարեի մտապահած թիվը բազմապատկենք 3-ով ու ստացված արտադրյալին  գումարենք 83, ապա կստացվի 419։ Գտե՛ք  Նարեի մտապահված  թիվը։
  419-83=376
  367:3=112
 6. Եթե Նարեկի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։
  60*5=300
  300+14=314
  314:2=157
 7. Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան, եթե նրա մտապահած թիվը կրկնապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք  10-ով,    կստանանք  200։
  200+10=210
  210:2=105
 8. Եթե Դավիթի մտապահած թիվը բազմապատկենք 4-ով և արդյունքից հանենք 20, կստանանք 2020։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Դավիթը։
  2020+20=2040
  2040:4=510

Բաժանարար թեմայից վերհիշենք՝

9․ Քանի՞ բաժանարար ունի 35-ը։
1, 7, 5, 35
4-հատ

10․ Քանի՞ բաժանարար ունի 28-ը։
1, 28, 2, 7, 4, 14
6-հատ

11․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

Իմ կազմած խնդիրները

1. Եթե Մարիամ  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 2 անգամ, ապա կստանանք 101 ։ Գտե՛ք Մարիամը մտապահված թիվը։
101*2=202
202-2=200
2. Եթե Յանայի մտապահած թիվը եռապատկենք, հանեք 4-ի քառապատիկը, ապա կստանաք 884։ Գտե՛ք Յանայի մտապահված թիվը։
884+16=900
900:3=300

3. Քանի՞ բաժանարար ունի 64-ը։
1, 64, 8, 2, 32
5-հատ
4. Քանի՞ բաժանարար ունի 50-ը։
1, 50, 5, 10, 2, 25
6-հատ

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա Ինքնաստուգում 07․12․2021

Ինքնաստուգում

Խնդիրներ

1․A(40) , B(100) և C(400) կետերից ո՞րն է կոորդինատային ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում։
C(400)

2․ A(190) , B(200) և C(920) կետերից ո՞րն է կորդինատային ճառագայթի վրա ավելի ձախ գտնվում։
A(190)

3․ Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(29) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։
28

4․ 3 ուղիղների հատումից քանի՞ ճառագայթ կառաջանա։
6
5․ AB հատվածի վրա վերցված է С կետն այնպես, որ |AC|=9 սմ, |CB|=10 սմ։ Գտեք AB հատվածի երկարությունը։
AC+ CB=AB
10+9=19սմ

6. Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 99-ի բաժանելիս։
98

7. Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 9 է, թերի քանորդը՝ 10,մնացորդը՝ 10։
9*10=90
90+10=100

8. Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 100 է, թերի քանորդը՝ 10, մնացորդը՝ 10։
100-10=90
90:10=9

9. Հաշվեք 5 սմ կող ունեցող խորանադի ծավալը։ Գրել միայն թվային մասը։
5*5*5=125 սմ

10․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 3 դմ, 2 դմ, 5 դմ։ Գրել միայն թվային մասը։
3*2*5=30

11․ Հաշվեք 2 դմ կող ունեցող խորանադի մակերևույթի մակերեսը։ Գրել միայն թվային մասը։
2*2=4
4*6=24

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 06․12․2021

 1. Քանի՞ բաժանարար ունի 40-ը։
  1, 2, 4, 5, 8, 10
  6 հատ
 2. Քանի՞ բաժանարար ունի 32-ը։
  1, 2, 4, 8
  4 հատ
 3. Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։
  1, 2, 3, 4, 6
  5 հատ
 4. Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։
  1, 2, 4, 6, 8
  5 հատ
 5. Գտիր 34 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։
  34+1=35
 6. Գտիր 65 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։
  65+1=66
Posted in русский

Белая шубка

В ту зиму снег долго не выпадал. Реки и озёра давно льдом покрылись, а снега всё нет и нет. Зимний лес без снега казался хмурым, унылым. Все листья с деревьев давно опали, перелётные птицы улетели на юг. Шёл я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из соседней деревни. Вышли на лесную поляну. Вдруг видим – посреди поляны над большим
кустом вороны кружат. Каркают, летают вокруг него, то вверх взлетят, то на землю сядут. Наверное, думаю, они там какую-то еду себе нашли. Стали ближе подходить. Заметили нас вороны – одни в сторону отлетели, по деревьям расселись, а другие и улетать не хотят, так над головой и кружат. Подошли мы к кусту, смотрим – что-то под ним белеет, а что – сквозь частые ветки и не разберём. Раздвинул я ветки, гляжу – заяц, белый-белый как снег. Забился под самый куст, прижался к земле, лежит не шевельнётся. Кругом всё серое – и земля и опавшие листья, а заяц среди них так и белеет. Вот почему он воронам на глаза попался – оделся в белую шубку, а снега-то нет, значит, и спрятаться ему, белому, негде. Дай-ка попробуем его живьём поймать! Просунул я руку под ветки, тихонько, осторожно, да сразу цап его за уши – и вытащил из-под куста!
Бьётся заяц в руках, вырваться хочет. Только смотрим – одна ножка у него как-то странно болтается. Тронули её, а она переломана! Значит, сильно его вороны потрепали. Не приди мы вовремя, пожалуй, и совсем бы забили. Принёс я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, вату, забинтовал зайцу сломанную ножку и посадил в ящик. Мама положила туда сена, моркови, мисочку с водой поставила. Так у нас зайка и остался жить. Целый месяц прожил. Ножка у него совсем срослась, он даже из ящика выскакивать
начал и меня вовсе не боялся. Выскочит, побегает по комнате, а как зайдёт ко мне кто-нибудь из ребят, под кровать спрячется. Пока заяц у нас дома жил, и снег выпал, белый, пушистый, как зайкина шубка. В нём зайцу легко прятаться. В снегу его не заметишь.
– Ну, теперь можно его и обратно в лес выпустить, – сказал нам однажды
папа.
Так мы и сделали – отнесли зайца в ближайший лесок, попрощались с
ним и выпустили на волю. Утро было тихое, накануне ночью насыпало много снегу. Лес сделался белый, мохнатый. В один миг наш зайка в заснеженных кустах исчез.
Вот когда ему белая шубка пригодилась!

Найдите в тексте и прочитайте ответы на вопросы.
1. Почему лес казался хмурым? Потому что не было снега 2. Каким был зимний лес? Хмурым 3. Как вели себя вороны? Агрессивно 4. Кого увидели под кустом ребята? Белоснежного зайчика 5. Почему зайцу трудно было спрятаться? Потому что не бело снега 6. Что случилось с зайцем? Он сломал ногу 7. Как лечили сломанную ножку зайцу? Замотали бинтами 8. Когда решили выпустить на волю зайца? Когда пошел снег 9. Как зайцу пригодилась белая шубка? Чтобы укриться от ворон.

Напишите антонимы данных слов.
Лето-зима, день-ночь, жара-холод, согреться-замерзнуть, холодный-теплый, белый-черный, исчезнуть-появиться, белеть-чернеть, улететь-прилететь.

Составьте из данных слов предложения и запишите их.
1. землю, Всю, белый, пушистый, укрыл, снег 2. деревьях, снег, На, лежит 3. животных, Снег, от, холода, спасает 4. снежный, покров, Растениям, зимой, необходим 5. день, 21 декабря, семь, продолжается, часов.

Всю землю укрыл белый пушисты снег.
На деревьях снег лежит.
Снег животных от холода спасает.
Растениям снежный покров зимой необходим.
21 декабря день продолжается семь часов.

Найдите в интернете информацию о том, как проводит зиму заяц. Информацию поместите в свой блог.

Каждое животное, живущее в дикой природе, по-своему уникально, в подтверждение чего можно привести множество интересных фактов о каждом таком звере и зайцы, обитающие в наших бескрайних широтах, не являются особым исключением из правил в этом плане.

Чего только стоят факты о том, как зимует заяц, ведь мало кто знает, что это животное никогда не готовится к суровому зимнему периоду в отличие от многих других зверей, долго обустраивающих норы для зимовки и собирающих съестные запасы. Многих эта интересная подробность сильно удивляет, ведь раздумывая над тем, где зимует заяц, можно подумать, что этот зверек является глупым, ленивым и легкомысленным, как та стрекоза из знаменитой басни Крылова. На самом же деле данное мнение является ошибочным, так как заяц не имеет привычки заранее обустраивать лежанки, гнезда, норы и готовить провизию на зиму по той простой причине, что все, в чем нуждается это животное, является доступным для него в течение всего года, вне зависимости от того, какой сезон на дворе. Естественно, у всех любопытных может сразу же возникнуть вполне логичный вопрос о том, где и как зимуют зайцы в лесу и чем им приходится питаться в суровые морозы, когда ни о какой морковке и капусте на полях не может быть и речи.

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 06.12.2021

Սանդղակներ ու  կոորդինատային ճառագայթ

Սիրելի սովորողներ  սանդղակի ամենապարզ տեսակը ուղղի հատված է, որը գծիկներով բաժանված է հավասար մասերի։ Սանդղակի հարևան գծիկների միջև եղած հատվածը կոչվում է բաժանում։ Մեկ բաժանումը համապատասխանում է չափման ընտրված միավորին։

Դիտարկենք մի ճառագայթ, որը սկիզբ է առնում Օ կետից, և մի հատված, որը կկոչենք միավոր հատված։ Ճառագայթի վրա, Օ կետից սկսած,  հաջորդաբար  նշենք  կետեր այնպես, որ ցանկացած 2 հարևան   կետերի  հեռավորությունը հավասար լինի միավոր հատվածի երկարությանը։

Կոորդինատային ճառագայթ՝

O     1       2     3     4       5      6       7    8      9      10   11 

միավոր հատված

Կետի մոտ գրված թվերին անվանում են կետի կոորդինատներ։ Օրինակ՝ C կետի կոորդինատը հավասար է 5-ի։

C(5)


                 1   2      3     4       5      6    7  8   9       10    11   12

Սիրելի սովորողներ, այսօրվա ձեր աշխատանքը սա   է։

Առաջադրանքներ

 1. Ո՞ր  թվերին   են   համապատասխանում   A,B,C,D,E,F    կետերը կոորդինատային ճառագայթի վրա․

A-1, B-5, C-8, D-10, E-11, F-14

 • Ի՞ն չ կոորդինատներ ունեն   A և B կետերը ։ Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն  A և B կետերի միջև նշված կետերը։

5, 10

 • A(150) , B(360) և C(30) կետերից ո՞րն է կոորդինատային

ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում, իսկ ո՞րն է ավելի ձախ գտնվում։
C(30), A(150), B(360)

 • Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(15) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը, իսկ    ի՞նչ ամենափոքր                               կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։
  14, 1
 • Գծե՛ք Օ կետից սկիզբ առնող կոորդինատային ճառագայթ։ 10մմ երկարություն ունեցող  հատվածը վերցրե ՛ք   որպես միավոր հատված և ճառագայթի վրա նշե՛ք հետևյալ                      թվերին համապատասխանող կետերը․

ա)0,1,2,3,4,5,6 բ)0,3,6,9

գ)0,2,4,6,8

6․ Գտե՛ք այն 4 թվերը, որոնք գրված պետք է լինեն չափիչ սարքի սանդղակի վրա։

28

 • Բերե՛ք  չափիչ  սարքերի  մի քանի  օրինակ և ասե՛ք, թե չափման ինչ միավորի են համապատասխանում այդ սարքերի սանդղակների բաժանումները։
  Կշեռք-կիլոգրամ, միլիգրամ, տոննա, գրամ
  Մետր- սմ, միլիմետր
  ջերմաչափ- ցելսիուս, ջոուլ
 • Գծե՛ք ՕA և ՕB տարբեր ճառագայթներ այնպես, որ ա)դրանք լինեն միևնույն ուղղի ճառագայթներ,
  O

բ) դրանք միևնույն ուղղի ճառագայթներ չլինեն։

 • Տրված են 4 կետեր, որոնցից ոչ մի 3-ը չեն գտնվում մի ուղղի վրա։ Յուրաքանչյուր 2 կետով ուղիղ են տարել։ Քանի՞ ուղիղ է տարված։
  4Գծե՛ք 5սմ երկարությամբ մի AD հատված։ Նրա վրա նշե՛ք այնպիսի B և C կետեր, որ ստացված AB և CD հատվածների համար ունենանք՝

|AB| =2սմ և |CD|=3սմ։
B ու C կլինեն նույն տեղում

Posted in Մայրենի

Արագածին Մայրենի 28․11․2021

Դո՛ւ, Արագա՛ծ, ալմաստ վահան

Կայծակեղեն թրերի,

Գագաթներդ՝ բյուրեղ վրան

Թափառական ամպերի։

Սեգ ժայռերդ՝ արծվի բույն,

Լճակներդ՝ լույս-փերուզ.

Առուներդ՝ մեջքիդ փայլուն

Պերճ գոտիներ ոսկեհյուս։

Աղբյուրներդ գիշեր ու զօր

Խոսքի բռնված իրար հետ,

Վտակներդ գիլ ու գլոր

Աբրեշումե փեշերեդ։

Թիթեռներդ՝ հուր-հրեղեն

Թռչող-ճախրող ծաղիկներ,

Զառ ու զարմանք երազներեն

Պոկված ծվեն-ծվիկներ։

Ծիրանավառ դու թագուհի,

Բուրումների դու աղբյուր,

Ծաղիկներդ հազար գույնի,

Հազար անուն, հազար բույր։

 1. Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  վահան-ասպար
  զօր-ցերեկ
  գիլ-գլորելու շպրտելու քար
 2. Առանձնացրո՛ւ և կարդա՛ այն բառերը, որոնց հոմանիշներն ու հականիշները կարող ես թվարկել:
  ալմաստ-ադամանդ
  թրուր-սրուր
  մեջք-փոր
  լույս-մթություն
 3. Արտահայտիչ կարդա՛ բանաստեղծությունը՝ ուշադրություն դարձնելով կետադրությանը:
 4. Դուրս գրի՛ր փոխաբերություններն ու համեմատությունները: Բացատրի՛ր:
  Դո՛ւ, Արագա՛ծ, ալմաստ վահան-Արագածին համեմատում է թանկառժեք քարի հետ և վահանի հետ։ Կայծակեղեն թրերի,
 5. Շեշտադրելով բանաստեղծության նկարագրությունները՝  պատմի՛ր Արագածի մասին:
  Արագածը շատ գեղեցիկ լեռ է։ Այն ունի 4 գագաթ և նրան հաճախ ասում էն քառագագաթ լեռ։ Նրա բարձրությունը կազմում է ծովի մակերվույթից 4900 մետեր։ Լեռան վրա կա լիճ։
 6. Ի՞նչ գիտես Արագածի մասին. համեմատի՛ր տպավորություններդ բանաստեղծության նկարագրության հետ:
  Արագածը շատ գեղեցիկ լեռ է։ Այն ունի 4 գագաթ և նրան հաճախ ասում էն քառագագաթ լեռ։ Նրա բարձրությունը կազմում է ծովի մակերվույթից 4900 մետեր։ Լեռան վրա կա լիճ։
 7. Նկարի՛ր բանաստեղծության ամենատպավորիչ հատվածը:
 1. Ֆոտոնկարների միջոցով ներկայացրո՛ւ Արագածը օրվա տարբեր պահերին: Եթե կարող ես, ինքդ ֆոտոնկարի՛ր:
Posted in Անգլերեն

A STRANGE EXPERIENCE

Last month I was on holiday in Ireland with my mum and dad. One day, we were driving through a small village. It was time for lunch, so we stopped at a restaurant .It was a large , old builiding. We looked through the window. There were lots of people in the restaurant. They were eating , drinking and chatting . A musician was playing the violin. But there was something strange about the people . They weren’t wearing normal , modern clothes. They were wearing hats, jackets and dresses from another century . We couldn’t understand it. But we were hungry , so we opened the door .When we went into the restaurant, everything was different. The people were wearing normal clothes. The musician wasn’t there- the music was on CD. It was a very strange experience !
Daniel
2- Now copy these questions in a new file and answer them .
1- Who was Daniel on holiday with ?
Daniel was with her parents.
2- Why did they stop at a restaurant ?
because they were hungry
3- What were the people in the restaurant doing ?
They are eating and drinking.
4- What instrument was the musician playing ? violin
5- What was strange about their clothes? they weer wearing old century clothes
6- When they went into the restaurant, did they see the musician . No, they did not see musician.