Posted in Մայրենի

Մայրը

Մի գարնան իրիկուն դռանը նստած զրույց էինք անում, երբ այս դեպքը պատահեց։ Էս դեպքից հետո ես չեմ մոռանում էն գարնան իրիկունը։

Ծիծեռնակը բույն էր շինել մեր սրահի օճորքում։ Ամեն տարի աշնանը գնում էր, գարնանը ետ գալի, ու նրա բունը միշտ կպած էր մեր սրահի օճորքին։

Ե՛վ գարունն էր բացվում, և՛ մեր սրտերն էին բացվում, հենց որ նա իր զվարթ ճիչով հայտնվում էր մեր գյուղում ու մեր կտուրի տակ։

Եվ ի՜նչ քաղցր էր, երբ առավոտները նա ծլվլում էր մեր երդիկին կամ երբ իրիկնապահերին իր ընկերների հետ շարժվում էին մի երկար ձողի վրա ու «կարդում իրիկնաժամը»։

Եվ ահա նորից գարնան հետ վերադարձել էր իր բունը։ Ձու էր ածել, ճուտ էր հանել ու ամբողջ օրը ուրախ ճչալով թռչում, կերակուր էր բերում իր ճուտերին։

Էն իրիկունն էլ, որ ասում եմ, եկավ, կտցում կերակուր բերավ ճուտերի համար։ Ճուտերը ծվծվալով բնից դուրս հանեցին դեղին կտուցները։

Էդ ժամանակ, ինչպես եղավ, նրանցից մինը, գուցե ամենից անզգուշը կամ ամենից սովածը, շտապեց, ավելի դուրս ձգվեց բնից ու ընկավ ներքև։

Մայրը ճչաց ու ցած թռավ ճուտի ետևից։ Բայց հենց էդ վայրկյանին, որտեղից որ է, դուրս պրծավ մեր կատուն, վեր թռցրեց փոքրիկ ճուտը։

— Փի՛շտ, փի՛շտ, — վեր թռանք ամենքս, իսկ ծիծեռնակը սուր ծղրտալով ընկավ կատվի ետևից՝ նրա շուրջը թրթռալով կտցահարելով, բայց չեղավ։ Կատուն փախավ մտավ ամբարի տակը։ Եվ այս ամենն այնպես արագ կատարվեց, որ անկարելի էր մի բան անել։

Ծիծեռնակը դեռ ծղրտալով պտտում էր ամբարի շուրջը, իսկ մենք՝ երեխաներս, մի-մի փայտ առած պտտում էինք ամբարի տակը, մինչև կատուն դուրս եկավ ու փախավ դեպի մարագը, դունչը լիզելով։

Ծիծեռնակը դատարկ կատվին որ տեսավ, մի զիլ ծղրտաց ու թռավ, իջավ դիմացի ծառի ճյուղին։ Այնտեղ լուռ վեր եկան։ Մին էլ տեսանք՝ հանկարծ ցած ընկավ մի քարի կտորի նման։ Վազեցինք, տեսանք՝ մեռած, ընկած է ծառի տակին։

Մի գարնան իրիկուն էր, որ այս դեպքը պատահեց։ Շատ տարիներ են անցել, բայց ես չեմ մոռանում այն գարնան իրիկունը, երբ ես առաջին անգամ իմացա, որ ծիծեռնակի մայրն էլ մայր է, ու սիրտն էլ սիրտ է, ինչպես մերը։

Առաջադրանքներ

1.Կարդա’ պատմվածքը, դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր ընդգծված բառերը։
օճորքում-Առաստաղ, առիք, ձեղուն:
զվարթ– ուրախություն։
երդիկ-Տան կտուրի մեջ թողած բացվածք, որ ծառայում Է իբրև լուսամուտ և օդանցք:
ամբար-Զանազան մթերքներ պահելու շենք կամ դրա մի մասը, շտեմարան:
մարագ-հարդանոց։

2.Պատմվածքից դուրս գրիր բառեր, որոնց հականիշները կարող ես գրել, առանց բառարանի օգնության։
իրիկնաժամ-լուսաբաց
զվարթ- տխուր
դատարկ-լիքը
երկար-կարճ

3.Բնութագրի՛ր մայր ծիծեռնակին։
Սիրտ ունեցող, հոգատար, քնքուշ, անհանգիստ

4.Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր մայր ծիծեռնակին բնորոշող հատվածը։
Ծիծեռնակը սուր ծղրտալով ընկավ կատվի ետևից։

5.Ինչպե՞ս կվերնագրեիր պատմվածքը։
ՄԱՅՐ ԾԻԾԵՌՆԱԿԸ

6.Ի՞նչ գիտես ծիծառնակների մասին։ Համացանցից կամ այլ տեղեկատվական աղբյուրներից հետաքրքիր տեղեկություններ հայթայթիր ծիծեռնաոկների մասին։

Ծիծեռնակները ճնճղուկանմանների կարգի թռչունների ընտանիք։ Հայտնի 179, Հայաստանում՝ 5 տեսակ՝ գյուղական ծիծեռնակքաղաքային ծիծեռնակառափնյա ծիծեռնակժայռային ծիծեռնակշիկագոտի ծիծեռնակ։ Ինքնատիպ կառուցվածքով թռչուններ են։ Կտուցը թույլ է, հիմքում լայն, բերանի բացվածքը՝ մեծ, թևերը՝ նեղ, երկար, պոչը՝ մկրատաձև, ոտքերն ու մատները՝ թույլ զարգացած։

Բոլոր տեսակի այդպիսի թռչունները ապրում են ԵվրոպայումԱսիայումԱֆրիկայում, ինչպես նաև Հյուսիսային Ամերիկայում և Հարավային Ամերիկայում։

Posted in Uncategorized

Մայրենի 25․02․21

Կազմի՛ր բառեր՝ լրացնելով բաց թողնված վանկերը։

անուշաբույր, հովիվ, օճառ, բաբակ, թութակ, ոտնատակ, հդեհ, թիթեռ, հեղուկ, մակարոն, մածուն։

Բազմավանկ բառերը բաժանի՛ր վանկերի։

Գաթ-ա, խաչ-մե-րուկ, ան-դունդ, կա-նաչ, մա-նու-շա-կա-գույն, թա-գու-հի, թա-գա-վոր, ա-ղավ-նի, ամպ-րոպ։

Գրի՛ր տաս եռավանկ բառ։
ուտելիք, ըմպելիք, խաղալիք, պայուսակ, գրչաման, գրչատուփ, հացաման, կերաման, տողադարձ, հեռախոս

Բառակապակցություններն արտահայտի՛ր մեկ բառով։

Հայրենիքը սիրող-հայրենասեր

Գաղտնիքը պահող-գաղտնապահ

Տարվա վերջը-տարեվերջ

Գնումներ կատարող-գնորդ

Հայաստանի բնակիչ-հայ, հայաստանցի

Քաղաքի բնակիչ-քաղաքացի

Տրված արմատներով որքան կարող ես անհոդակապ բարդություններ (առանց հոդակապի գրվող բարդ բառեր ) կազմի՛ր։

Օրինակ՝ ափ-ծովափ, գետափ

Ափ-լճափ

Ընկեր-ընկերուհի, ընկերասր

Անկյուն- եռանկյուն, ուղղանկյուն

Աման-կերաման, ճաշաման

Առատ-ձնառատ, գունառատ

Տրված ածանցներով նոր բառեր կազմի՛ր /  յա, անոց, եղեն, դժ, ենի, ոտ/։
ոսկյա, արծաթյա, եռօրյա
արհեստանոց, հավանոց
ամանեղեն, ճաշեղեն, խմորեղեն
դժբախտ, դժկամ

Խնձորենի, բալենի
քնկոտ, մազոտ

Posted in Մայրենի

Մայրենի

Քաղցր բառի համադրությամբ կազմի՛ր ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով արտահայտված բառակապակցություններ՝ օգտագործելով հետևյալ բառազույգերը։

Քուն, միրգ, մեղր, ժպտալ, կյանք, թեյ, թխվածք, վերաբերմունք, շաքար։

Օրինակ՝

Ուղղակի իմաստովՓոխաբերական իմաստող
Քաղցր մեղրՔաղցր ժպտալ
 միրգ Քուն
 մեղր ժպտալ
 թեյ կյանք
 թխվածք, շաքար վերաբերմունք

Կարդա՛ հերոսների անունները և գուշակի՛ր, թե ո՞ր հեքիաթներից են։ Գրի՛ր վերնագրերը։

Աքաղաղ, աղվես, շուն-Ճամփորդներ

Աղվես, թագավոր, ջրաղացպան-Չախ-չախ թագավորը

Աքաղաղ, թագավոր, նազիր-վեզիրներ-Անհաղթ աքլորը

Գտի՛ր ավելորդ հերոսներին և գուշակի՛ր հեքիաթը։

Ավերակ, թագավոր, դատավոր, աղվես, չարչի, հիմար, նազիր -վեզիրներ,։-Անհաղթ աքլորը

Նախադասություններն այնպես վերադասավորիր, որ տեքստ ստացվի։ Կա՞ր ավելորդ նախադասություն։ Ինչո՞ւ հնարավոր չեղավ տեղադրել այն տեքստում։

-Այդպես եմ վարվում, որովհետև դու բերք չես կարողանում բուրդս վերցնել հովվի պես վարպետորեն։-5

Ոչխարը դժկամությամբ թափ տվեց իրեն։-2

Ծիծեռնակն իջավ ոչխարի մեջքին, որ իր բնի համար մի քիչ բուրդ վերցնի։-1

Ծիծեռնակներն աշնանը չվում են դեպի  տաք երկրներ։

-Ծիծեռնակն ասաց․-3

-Ի՜նչ ժլատն ես։ Հովվին թողնում ես , որ քեզ մերկացնի ամբողջովին, իսկ ինձ համար խնայում ես մի ծվեն բուրդը։-4

Posted in Մայրենի

Մայրենի

Կարդա՛լ <<Խելոքն ու հիմարը>> հեքիաթը, կատարել առաջադրանքները։

  1. 4-5 նախադասությամբ բնութագրի՛ր խելոք եղբորը։
    Խելացի եղբայր էր նա։ Նա աշխատասեր էր։ Խելացի ու արգ կոմնորոշվող էր։ Նա նաև հնարամիտ էր։
  2. Դուրս գրիր ամենազվարճալի երկխոսությունը։

— Մոզին ուզում ե՞ս։

— Ե՜ս․․․  — Քանի՞ մանեթ կտաս։

— Տա՜ս․․․

—Հիմի կտա՞ս, թե՞ չէ։

— Չէ՜․․․

— Դե էգուց կգամ, որտեղից որ է՝ ճարի՜․․․

— Արի՜․․․

  1. Համառոտ պատմի՛ր հեքիաթի սյուժեն։
    Երկու եղբայր էն լինում մեկը խելոք միյուսը հիմար։ Խելոք եղբայրը կարողանում է իր հիմար եղբորը խաբել և ոսկիների տերը դառնալ։ Հարստանում և ագահանում է։
  2. Խորհուրդ տուր հիմար եղբորը։
    Վերջացրու խաբար տալ քեզ ոչ մեկ չի լսի և կծիծաղեն։

Հեքիաթի վերլուծություն

Հեքիաթը մեզ սովորեցնում է, որ պետք չէ լինել ագահ և պետք չէ ազնիվ և միամիտ մարդուն հիմար անվանել։ Հիմար եղբայրը շատ ազնիվ ու միամիտ էր։ Նա հավատում էր բոլորին, իսկ խեոք եղբայրը շատ ագահ ու աչքածակ էր։ Նա չէր սիրում իր եղբորը ։ Նա վատ մարդ էր։

Posted in русский

Знаки препинания в русском языке

Точка (.), запятая (,), точка с запятой (;), двоеточие (;), многоточие (…), восклицательный знак (!), вопросительный знак (?), тире (-), кавычки (“”), скобки( ).

Упражнение 1.

Кто в полях шумит пшеницей?

Кто летит крылатой птицей?

Ветер.

Кто к земле деревья клонит?

Кто волну морскую гонит?

Ветер.

Упражнение 2.

Прощай, веселое, счаастливое лето.

Все ли вернутся в росные края?

Пожелтели листья на деревьях.

Здравствуй, золотая осень.

Улетают на юг журавли.

Опустели поля.

Упражнение 3.

Идет ежик,

Спешит ежик.

Ежик, еж.

Куда идешь?

Где ты, ежичек, живешь?

Отвечает детям еж.

Меня под елочкой найдешь.

Упражнение 4.

Дождик, дождик,

Не дожди,

Дождик, дождик,

Подожди!

Дай дойти до дому.

Дедушке седому.

Упражнение 5.

Дождик, дождик.

Лейся, лейся!

Я хочу расти, расти!

Я не сахар, я не коржик,

Не боюсь я сырости.

мои предложения.
Вася, а Вася, пойдом домой.
Листочик, листочик, падайет с небо.
Он подошeл ко мне, и мы вместе ушли.

Ты где был?
Ты выключил телевизоры?
Ты нашел мое колцо?

Колобок пошел с волком и…
Они решили пойти за чудисами…
Сказка начинайица…

Быстра принеси мне бутылку воды!
Быстро принеси мне сало!
Быстро пренеси мне яаблочного сока!


– Ей мальчик, иди сюда.
– Меня зовут Гохар.
– Я родиласы в Арменийи сталицыя Ереван.

Нельзя кушать много апельсина (апельсин это цитрус если много сеш то атравишса и может придот олиргиея)
Я отчень люблю лето (летом можно ехать в разные страны и веселитца ).
Я отчень люблю зиму (зимой можно делат снежных ангилов и можно играт в снежки)

Я люблю мултик “Холодное Сертце”
Я люблю мултик “Муана”
Я люблю мултик “Принтццеса лигушка”

У нас в ферме много птиц: куритци гуси и повлины.
У нас в доме ест питомцы: попугай, собака, рибы.
У Анны ест две сумки: розовая и красная.

У меня была температура; но я сьела морожное.
Я зоболела; но пошла в школу.
Мальчик упал; но не смотря на это он продолжил дорогу.