Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի 09․10․2022

20. Հարցում արտահայտող բառը տրված բառերով կամ նրանցով կազմված բառակապակցություններո՛վ փոխարինիր:
Գիրքը որտե՞ղ է:

Պայուսակում, գրադարակում, պահարանում, սեղանին, ձեռքին:
Ի՞նչ հարցին պատասխանող բառերը ո՞ր մասնիկների (վերջավորությունների) և բառերի օգնությամբ դարձրիր որտե՞ղ հարցին պատասխանող:

ում, ին

21. Մեկ տառ փոխելով՝ տրված բառերից նոր բառե՛ր ստացիր:

Օրինակ՝ որդ-արդ (հիմա), երդ-որդ, որբ-երբ, որթ-որս, որձ-որթ, որմ-որդ , որջ-արջ, որս-որմ:

Հորդ-հարդ, հարդ-հարս, ուղտ-ուխտ, աղտ-ախտ, գիրք-գիրկ:

22. Տրված բառերից նորե՛րը կազմիր՝ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցնելով): Այդ ածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս.

Ա) Աստղիկ, արկղիկ, թիթեռուկ, թերթիկ, հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ:

Բ) Գետակ, նավակ, դռնակ, թռչոնակ, որդիակ:

Գ) Խոզուկ, տաքուկ, գառնուկ, հարսիկ:

23. Նախադասություններն ավարտի՛ր:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Բայց աքլորը չեր հավատում…

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Թեև աքլորը գտնվում էր փակ հավաբնի ներսում…

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Որը ցորեն էր ուտում…

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին, որին չկարողացավ բռնել…

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին, որից այդպիսի քաջություն չէր սպասում…

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, որովհետև շատ ոտել էր ուզում…

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, երբ տան տերը մոտեցավ հավաբնին…

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, որ աքլորը մոտենա իրեն…

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, չնայած աքլորի միսը այդքան համով չէր…

24. Հարցերին պատասխանելով՝ դպրոցական հինգերորդ տարվա մասին գրավոր պատմի՛ր:

Ա) Ի՞նչ նորույթուն կա ձեր դասարանում (աշակերտների թիվը նո՞ւյնն է. Նույն տեղո՞ւմ եք դաս անում և այլն):

Մենք հին դասարանով տեղափոխվելենք նոր դպրոց; Մեր դասարանում փոփոխություն չկա;

Բ) Ի՞նչ նոր առարկաներ եք անցնում: Դրանք ինչո՞վ են հետաքրքիր (ուրիշ ի՞նչ տպավորություն ունես):

Անցնում էնք պատմություն հետաքրքիր էր իմանալ ացյալում ապրած մարդկանց մասին

Գ) Ուսուցիչներիդ մասին պատմիր:

Մաթեմատիկայի նոր ուսուսչուին է ընկեր Հասմիկը; Նրա պատմածները ինծ հետաքրքիր էն;

Դ)Պատմի՛ր՝ դպրոցում փոփոխություն կա՞ (շենքը, բակը, կարգ ու կանոնը և այլն):

Դպրոցի շենքը փոխվել է, բակը ավելի մեծ է, ծառերը ավելի շատ էն;

Ե) Ի՞նչ վերաբերմունք ունես այդ ամենի նկատմամբ:

Նոր դպրոցը և նոր ուսուչիցները ին շատ էն դուր եկել;

25. Կետերի փոխարեն հատկանիշ ցույց տվող տրված բառերը (ածականները) տեղադրի՛ր: Տրված ու ստացված տեքստերը համեմատի՛ր (ածականները խոսքում ի՞նչ դեր ունեն):

Գետնի վրայով լայնահուն ու հորդահոս գետեր, կարկաչուն ու արագավազ առվակներ են, հոսում, գետնի տակից սառնորակ ու զուլալ աղբյուրներ են բխում, և երբ նրանց ջրերը որևէ իջվածքում կուտակվում են. Լիճ է գոյանում: Իսկ որքա՞ն տարբեր լճեր կան: Երկրագնդի ամենախորը լճի՝ Բայկալի ափերը երիզող բարձր լեռներն ասես կապույտ մշուշի վրա են կախված: Ձգվում է կապույտ լիճը հարյուրավոր կիլոմետրեր, ու տեղացիները նրան ծով են անվանում: Բայկալը քաղցր ու աղի ջուր ունի: Տաք ու սառը եղանակին լճի հատակը տեղ-տեղ երևում է:

Մեր հանրապետությունը մեծ-փոքր լճերով  երկիր է: Դրանցից ամենամեծը Սևանա լիճն է, որտեղ իշխան ձուկն է բնակվում: Դիլիջանից քիչ հեռու մի գողտրիկ լիճ կա: Նա այնքան վճիտ ջուր ունի, որ նրան Պարզ լիճ են կոչում:

Լայնահուն. հորդահոս, կարկաչուն, արագավազ. սառնորակ, զուլալ, տարբեր, ամենախոր. անուշահամ, բարձր. կապույտ. մաքուր, թափանցիկ, արևոտ. հանդարտ (եղանակ), հարուստ, լեռնային. գեղատեսիլ, ամենամեծ. սքանչելի, գողտրիկ. վճիտ:

Posted in Uncategorized

Մայրենի 29․09․2022

Արևելքի մի երկրում մի թագավոր է լինում, նա շատ կամակոր  և քմահաճ է լինում: Մի  օր  նա  կանչում է  իր  երկրի  բոլոր   դերձակներին  և  հրամայում, թե`  ինձ  համար  մի  այնպիսի  վերմակ  կարեք, որ  հասակիս  համեմատ  լինի ̀ ոչ  երկար, ոչ  կարճ: Ոչ մի   դերձակ  չի  կարողանում  թագավորի  հրամանը  կատարել, բոլորի  գլուխներն  էլ  կտրել  է  տալիս:
Օրերից  մի  օր  թագավորի  մոտ  մի  դերձակ  է  գալիս:
— Թագավորն  ապրած  կենա, -ասում  է  նա, —  ես  քո  ուզած  վերմակը  կկարեմ: Ոչ  երկար  կլինի, ոչ կարճ:
— Լավ, — ասում է թագավորը, — բայց  տես,  եթե  մի  փոքր  երկար  եղավ  կամ  կարճ, իմացած  լինես ̀ գլուխդ  կտրելու  եմ:
-Համաձայն   եմ, թագավորն  ապրած  կենա, թե  չկարողացա ̀  գլուխս  կտրի:
Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կա□ճ  է  անում: Տանում  է,  դնում     թագավորի  առաջ: Փեշի  տակ  էլ  թաքուն  մի  ճիպոտ  է  պահած  լինում:
-Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը ̀  գլուխ  տալով, — քո  ուզած  վերմակը  կարել  եմ: Տես ̀  կհավանե՞ս:
-Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս, —  ասում  է  թագավորն  ու  պառկում  թա□տին, վերմակը  քաշում  վրան: Վերմակը  հազիվ  ծնկներին  է  հասնում, ոտքերը  բաց  են  մնում:
Դերձակն  իսկույն  փեշի  տակից  հանում  է ճիպոտը  և  խ□ում  թագավորի  ոտքերին: -Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը, — ամեն  մար□  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի:
 Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում,  թաքցնում  վերմակի  տակ:

   Կամակոր  թագավորն  այլևս  ոչինչ  չի  կարողանում  ասել: Նույնիսկ  մեծ –մեծ   նվերներ  է տալիս  ու  ճանապարհ  դնում  հնարագետ  դերձակին:

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

կարճ

թաղտին

խրում

մարդ

   2. Ի՞նչ  է  նշանակում  դերձակ  բառը.

Դերձակ բառը նշանակում է գործող մարդ;

3. Ո՞ր   դարձվածքի   իմաստն  է  սխալ  բացատրված.
ա/ գլուխը  դատարկ   —  հիմար, անխելք, տգետ
բ/ թև առնել  —  ոգևորվել, ոգեշնչվել
գ/ կողը  հաստ – համառ, կամակոր, ինքնասածի
դ/ ձեռք մեկնել —  ձեռքով անել, հեռանալ

4.Տրված  բառերից  ո՞րն  է  ածանցավոր.

      ա/ օրերից

      բ/  գլուխ                            

      գ/ թագավոր

       դ/ ոչինչ

5.Ի՞նչ  խոսքի  մաս  են  տեքստում ընդգծված  բառերը:

կամակո

երկրի

երկար

նա

դերձակը

ասում է

թաքցնում

հնարագետ

6. Օգտագործելով  տրված  բառերը ̀ լրացրու՛  առած-ասացվածքները.

    ա/ Ծաղիկը   ___________  նայելով  է  բացվում:

     բ/Թթու  է, թան  չի,  ամեն _____________ բան չի:

     գ/Մեջք –մեջքի  որ  տանք, ____________ շուռ  կտանք:

      դ/Արջից  վախեցողը  անտառ  ___________:

   / սարեր, չի  գնա, մարդու, ծաղկին/

7. Ի՞նչն  է  ստիպում  թագավորին  նման հրաման  արձակել:
8. Ի՞նչ  հնարամտության  է  դիմում  դերձակը:
9. Ժողովրդական  ո՞ր  ասացվածքն  է  օգտագործված  տեքստում:

10. Նախորդ առաջադրանքում առանձնացված ասացվածքով հորինե’լ պատմություն

Posted in Uncategorized

Սեպտեմբերի 1-9 առաջադրանքներ

•Ի՞նչ է պատմությունը
Պատմությունը դա տեղեկություն է, Որը հասելեմ մեզ հին ժամանակներից։

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը
Մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը տալիսե նոր գիտություներ։

•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն
Մարդ ուսումասիրում է պատմությունը լիքը տարբերակներով օրինակ փորումներով և գտնում հետաքրքիր արտեֆակտներ և իմանում ինչ է եղալ տարիներ առաջ կամել կարթումա ինֆորացիան գրքերից։

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում
Ուսումնասիրելով պատմությունը մենք ակնկալումենք հետաքրքիր գիտելիքներ։

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։

Գրել կարծիք/վերլուծություն հայտնի մարդկանց հետևյալ ձևակերպումների մասին

Աշխարհի պատմությունը մեծ մարդկանց կենսագրությունն է։ Թոմաս Կարլայլ

Պատմությունը ժամանակի վկան է, ճշմարտության լույսը, հիշողության կյանքը, կյանքի ուսուցիչը, հնության ավետաբերը։ Մարկ Տուլիուս Ցիցերոն

Նայելով պատմությանը, կարծես հայելու մեջ, ես փորձում եմ փոխել իմ սեփական կյանքը դեպի լավը: Պլուտարքոս

Պատմությունից մենք փորձ ենք քաղում, փորձի հիման վրա ձևավորվում է մեր գործնական մտքի ամենակարևոր մասը: Յոհան Գոթֆրիդ Հերդեր

Պատմությունը մեր գործերի գանձարանն է, անցյալի վկան, ներկայի օրինակ ու դաս, ապագայի նախազգուշացում։ Միգել դե Սերվանտես Սաավեդրա

Ցանկացած ազգի պատմության մեջ կան բազմաթիվ էջեր, որոնք հիանալի կլիներ, եթե դրանք ճշմարիտ լինեին: Դենիս Դիդրո

Posted in Uncategorized

243. Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմի՛ր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծիր:

ա) Ամպել, ծաղիկել, վարել, կարել, երգել, ժողովել, օճառել:
բ) Գողանալ, վախենալ, քարանալ, մահանալ, մանկանալ, էջ(իջ), մայրանալ:

244. Տրված ածականներից բայեր (ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել հարցին պատասխանող բառեր) կազմի՛ր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծի՛ր:

            Գեղեցիկանալ, հպարտանալ, տգեղանալ, մեծանալ, փոքրանալ, չարանալ, չորանալ, թարմանալ, խոնավանալ, սևանալ, բարձրանալ, մանրանալ, ճերմականալ, դալուկանալ, ծանրանալ:

247. Տրված արմատներով բայեր կազմի՛ր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծի՛ր:

            Նստել, սահել, վազել, կարդալ, խաղալ, տեսնել, հասնել, հագնել, փախնել, սառել, թիռել:

248. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՞նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

            Ա. Գր, հր, վազ, քայլ, սուլ, սիր, ատ, փախչ, թռչ, տեսն, հասն: վերջանում են ել ով
            Բ. Խաղ, կարդ, դող, սող, աղ, բարկ, ուրախ, կամեն, վախեն:

վերջանում է Ալ ով

Կարդա՛ <Մանուկ խան> զրույցը և տեքստից դո՛ւրս գրիր ներկա և անցյալ ժամանակով գործածաված բայեր (գործողություն ցույց տվող բառեր)։

ներկա- հասկացա, շինել է, ինչ է եղել, զարմանում եմ, բավական է,

անցյալ-անցյալ, հաստատել էին, զրկված էին, խանն էր, կանչում էր,

Posted in Uncategorized

«Բի»մոլորակը

Բի մոլորակի վրա գրքեր չկան: Գիտելիքներն անյտեղ վաճառում և գնում են շշերի մեջ:  Պատմությունն, օրինակ, վարդագույն ջուր է, նռան հյութի նման, աշխարհագրությունը՝ անանուխի կանաչ ջուր, իսկ քերականությունը անգույն հեղուկ է, ոնց որ հանքային ջուր լինի:

«Բի» մոլորակի վրա դպրոցներ չկան: Ամեն մեկն իր տանն է սովորում: Առավոտյան բոլոր երեխաները, կախված տարիքից, պետք է մի բաժակ պատմություն խմեն, մի քանի գդալ մաթեմատիկա ուտեն և այդպես՝ շարունակ:

Պատկերացնո՞ւմ եք, այսքանից հետո երեխաները դեռ կամակորություն են անում:

-Խելացի եղիր,-համոզում է մայրը: – Մի՞թե դու չգիտես, թե ինչքան համեղ է կենդանաբանությունը: Ախր այն շատ  քաղցր է, է՛: Հարցրո՛ւ Կարոլինային (Կարոլինան նրանց տան էլեկտրական ռոբոտն էր):

Կարոլինան   համաձայնում է փորձել շշի պարունակությունը: Մի քիչ լցնում է իր բաժակի մեջ, խմում է և վայելում:

— Ի՜նչ համեղ է,- բացականչում է նա և անմիջապես սկսում է շարադրել իր ստացած գիտելիքները. «Կով՝ որոճացող անասուն, սնվում է խոտով և մեզ շոկոլադե կաթ է տալիս…»:
Ա՛յ, տեսնո՞ւմ ես,- ասում է մայրը՝ ինքն իրենից գոհ:

Դե ինչ պիտի անի: Նա մի թեթև գուշակում է, որ խոսքը կենդանաբանության մասին չէ, այլ՝ ձկան յուղի, բայց հետո հավաքում է իրեն, փակում է աչքերը և ծափահարությունների ներքո մի կումով կուլ է   տալիս դասը:

Այնտեղ կան նաև ջանասեր աշակերտներ, կան աշխատասերներ և նույնիկ՝ ուսման ծարավներ: Նրանք արթնանում են կեսգիշերին, զգույշ վերցնում են պատմության շիշը և խմում  մինչև վերջին կաթիլը: Դրանից նրանք շատ կրթված են դառնում:

Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների համար էլ ուսումնական կոնֆետներ կան: Դրանք իրենց համով ելակ կամ արքայախնձոր են հիշեցնում և պարունակում են մի քանի պարզ բանաստեղծություն, շաբաթվա օրերի անվանումները, մեկից մինչև տասը թվերը: Իմ ընկեր տիեզերագնացը ինձ այդպիսի մի կոնֆետ տվեց  հիշատակ: Ես այն իմ աղջկան տվեցի, և նա անմիջապես սկսեց «Բի» մոլորակի լեզվով գրված ծիծաղելի բանաստեղծություն կարդալ: Այն մոտավորապես այսպես էր հնչում.

Անտա, անտա, պերո պերո,
Պինտա պինտա, պիմ պերո:

Առաջադրանքներ

Ինչպիսի՞ն էին <Բի> մոլորակի երեխաները։ Արդյոք նմա՞ն էին մեր մոլորակի երեխաներին։
Բի մոլորակի երեխանաերը աշխատասերներ, ուսման ծարավներ:

Մի քանի նախադասությամբ բնութագրի՛ր նրանց։
Բի մոլորակի երեխաներրը խելացի էին և աշխատասեր։

Ի՞նչ էին անում <Բի> մոլորակի երեխաները դպրոց գնալու փոխարեն։
Խմում էին գիտելիքներով շշերի ջուրը։

Ի՞նչ տեսք ու համ ուներ <Բի> մոլորակի քերականությունը։ Ինչո՞ւ։
Անգույն, ոնցոր սովորական ջուր լիներ։

Եթե <Բի> մոլորակում դպրոց լիներ, ի՞նչ կանեին այդ դպրոցի սովորողները։ Փորձի՛ր ներկայացնել նրանց առօրյան։
Նրանք այնտեղ կխմ էին գիտելիքներով շշերը և կսկսեին պատմել դասերը։

Ինչպիսի՞ն էին <Բի> մոլորակի մեծահասակները։
աշխատասերներ, ուսման ծարավներ:

<Բի> մոլորակի խանութներում ինչե՞ր էին վաճառում։
Գիտելիքներով շշեր։

Նկարագրի՛ր <Բի> մոլորակը։
Այնտեղ չկային գրքեր և դպրոցներ, իսկ գիտելիքները շշի մեջ էին վաճառվում։

Գրի՛ր այն օրենքները, որոնք գործում են <Բի> մոլորակում։
Ամեն օր խմել մի քանի գդալ մաթեմատիկա և մի բաժակ պատմություն։

Posted in Uncategorized

Մայրենի 02․02․2022

396. Հարցերին պատասխանի´ր և պատասխաններն այնպես գրիր, որ տեքստի համառոտ փոխադրություն ստանաս:

Երբեմն Հովհաննես Թումանյանն ամառներն անցկացնում էր գյուղում: Երբ նա գյուղում էր լինում, շարունակ գնում էր գյուղից գյուղ, խոսում գյուղացիների հետ, ամեն մեկին մի խորհուրդ, մի սրտալի խոսք ասում, կատակում: Գյուղացիներն էլ սիրով գնում էին նրա մոտ` գանգատի, խորհրդի, խոստովանության:

Ամառ էր: Լոռու գյուղերից մեկում մի քանի գյուղացիներ իրար հակառակվել ու անասունները սար չէին տարել: Գյուղում մնացած հորթերն ու կովերը փչացնում, տրորում էին արտերը: Գյուղացիները պահանջում էին, որ բոլոր կովերն անմիջապես սար տանեն, իսկ կովատերերն իրար էին մատնացույց անում.

-Թո´ղ նա տանի, ես էլ տանեմ:

Ու ոչ մեկն իր անասունը սար չէր տանում:

Մարդ ուղարկեցին Թումանյանի հետևից: Նա եկավ երեք ձիավորի հետ: Գյուղամիջում, բոլորի ներկայությամբ, իր հետ եկած տղաներին կարգադրեց.

-Տղե´րք, գնացե´ք մի քիչ հանգստացե´ք, հետո դուրս եկեք, ինչքան կով, հորթ տեսնեք էս հանդում` քշենք, տանենք, ազգային անենք: Հենց որ նա իր ուղեկիցների հետ տուն մտավ, գյուղում մի տարօրինակ շարժում սկսվեց: Իսկ երբ դուրս եկան, գյուղում էլ ոչ մի անասուն չէր մնացել: Թումանյանն այդպես լուծեց գյուղացիների վեճը:

Հարցեր

Ինչո՞ւ էին վիճում գյուղացիները-

Գյուղացիները վիճում էին նրա համար, որովհետև բոլորը հրաժարվում էին անասու սար տանել :

Նրանք ինչո՞ւ դիմեցին Թումանյանին-Նրանք դիմեցին Թումանյանին, որ իրենց վեճը լուծի:

Բանաստեղծն ի՞նչ որոշեց:

Բանաստեղծն ասաց, որ ինչքան անասուն տեսնեն, քշեն, տանեն սար։

401. Տրված նախադասության հիման վրա երկու պատմություն հորինի´ր, որոնցից մեկում դա ուղղակի հասկացվի, մյուսում` փոխաբերաբար:

Քաղցր խոսքն օձն էլ բնից կհանի:

Լինում է, չի լինում, մի մարդ է լինում։ Մի անգամ նա կարդաց, որ կա մի կախարդական քար, որը երազանքներ է կատարում։ Բայց այդ քարը պաշտպանում էր մի օձ։ Եվ այդ մարդը, որոշեց որ պետք է գողանա այդ քարը։ Բայց կար մի բայց։ Ո՞նց նա պետք է հաներ այդ օձին, որ քարը գողանա։ Եվ այդ մարդը, որոշեց, որ օձին հանելու է քաղցր խոսքերով։ Եվ նա գնում է քարտեզով, որը գտնվում էր գրքի մեջ։ Գնում է, գնում և հասնում է տեղ։ Տեսնում է քարանձավ և նրան դառնում է հետաքրքիր ի՞նչ է քարանձաավի մեջ գտնվում։ Հենց, որ նա մոտիկացավ քարանձավին այնտեղից դուրս եկավ օձ և հարցրեց։

-Ի՞նչ ես անում այստեղ, ճամփորդ։

Մարդն էլ ասաց․

-Դե՜, ես անցնում էի այստեղ կողքով ու ինձ հետաքրքիր է թե ի՞նչ կա այս քարանձավում, գեղեցիկ օձիկ։

Օձն էլ պատասխանում է․

-Այդ բառերով ինձ չես հանի իմ բնից։

-Սա քո բո՞ւյնն է, շատ գեղեցիկ բույն ունես,-ասաց մարդը։

Օձն էլ մի քանի րոպեից որոշում է ցույց տալ իր բույնը մարդուն։

Նա կանչեց մարդուն և նրանք մտան քարանձավ։ Եվ մի քանի րոպեից մարդը տեսավ մի փայլ, որը գալիս էր մյուս սենյակից։ Մարդը հարցնում է․

-Այս ի՞նչ փայլ է դուրս գալիս մյուս սենյակից։

Օձն ասում է․

-Սա կախարդական քար է, որը ես պաշտպանում եմ գողերից, որոնք ուզում են գողանալ այդ քարը։

Եվ մարդը հասկանում է, որ էլ չի ուզում գողանալ այդ քարը և գնում է, իսկ օձը անընդհատ բնում չի նստում և պաշտպանում է դրսից կախարդական քարը։

II

Լինում չի լինում, մի օձ է լինում։ Մի օր նա տեսնում է մարդուն և մտնում է բույն։ Մարդը մոտենում է և ասում։

-Այսինչ գեղեցիկ օձ է բայց նա թունավոր է։ Հույս ունեմ որ օձը չի դուրս գա և ինձ չի ուտի։

Եվ այդպես շատանգամ հենց, որ մարդը անցնում էր օձի բնի մոտով, նրան լավ խոսքեր էր ասում, և օրերից մի օր վերջապես օձը դուրս եկավ և իսկապես դեմ առ դեմ կանգնեց մարդուն, երևի ուզում էր լավ խոսքերի համար շնորհակալ լինել։

409. Քո սովորական մեկ օրը նկարագրի´ր. ամեն ինչ հերթով գրի´ր, աշխատի´ր ոչինչ բաց չթողնել. քեզ ամենաշատը օրվա ո՞ր պահն է դուր գալիս, ո՞ր գործերդ ես սիրով անում, որո՞նք` ուղղակի որպես պարտականություն, առօրյայիդ մեջ ի՞նչ կուզես փոխել և այլն:

Ես արդնանում էմ ժամը 8։00 կամել միփոքր ուշ։ եվ գնում էմ խողանաոց որ հաց ուտեմ։ Հացին ես ուտոմեմ հացով մեղեր և թեի։ Հացի կտորները վեցը հատեն։ Ուտելուց հետո ես գնում եմ իմ սենյակ և սպասում էմ մամային, որ ինձ շորեր տա։ Հետո ես գնում էմ պետքարան, որ լվացվեմ և ատամներս լվանամ։ Հետո ես հաքնում եմ իմ կոշիկները սրփում թաց անձեռոցիկով։ Հետո ես դուռսեմ գալիս դուռս որ նստեմ ավտոմեքենան և գնամ դպռոց։ Հետո ես գալիսեմ դպռոց և դասերից հետո ես մնում էմ երկարորյա։ Հետո մենք դուրսենք գալիս ժամը 16։40-ին և գնում էնք ավտոբուսների մոտ։ հետո ես նստում էմ ավտոբուս և շարժվում դեպի տուն տանը ես գնում էմ և պարկում եմ տեղերում ու երկուշաբթի և հինգշաբթի ես գնում էմ դաշնամուրի նաև շաբաթ և կիրակի ես գնումեմ նկաչության և տիկնիկագործության։

Խոսքի մասեր

159. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի՛ր:

Ա                                 Բ

Դեղին-Գոյական, գույն            —           դեղնել-գործողություն
փոքր-չափ              —           փոքրանալ-գործողություն,ինչպիսի
բարի-ինչպիսի              —           բարիանալ-գործողություն,ինչպիսի
սիրուն-ինչպիսի           —           սիրունանալ-գործողություն, ինչպիսի

160. Ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս: Ի՞նչ անուն կտաս այդ բառերին:

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

պատասխանումեն ինչպիսի որ որքան հառցերին ցույց է տալիս որպիսիություն  

Posted in Uncategorized

Հունվարյան ճամբարի հաշվետվություն

Հունվարայն ճամբարին ես եղել եմ հինգերորդ ջոկատ և ճամփորդել եմ սահնակ քշելու Սևաբերդ։ Սևաբերդ գտնվում է կոտայքի մարզում։ Նայև մենք ճափորդելենք դեպի սահադաշտ։ Բայց ես սահադաշտում չեմ եղել քան, որ ես հիվանդեի։ Նաև մենք պատրաստել էինք քաղցրավենիք և կերել։

January camp report

During the January camp, I was the fifth detachment, I traveled to Sevaberd to ride a sledge. Sevaberd is located in Kotayk region. Let’s go to the rink. But I have not been on the rink since I got sick. We had prepared cupcake and to eat.

Posted in Uncategorized

Հրեշտակների ձոր

Հրեշտակների ձոր

Հրեշտակների ձոր անունով հայտնի դեղնակարմրավուն ժայռաբեկորներով շրջապատված կիրճը գտնվում է Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի հարևանությամբ: Վերջին շրջանում զբոսաշրջային այս ուղղությունը բավական հայտնի է դարձել թե՛ տեղացիների, թե՛ զբոսաշրջիկների շրջանում:
Քանի կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվում է Հրեշտակների ձորը

Այն գտնվում է Երևանից 55 կիլոմետր հեռավորության վրա:

Ինչով է առանխնանում Հրեշտակների ձորը
Հարկ է նշել, որ մարզի այդ հատվածն առհասարակ աչքի է ընկնում ժայռոտ կիրճերով, սակայն Հրեշտակների ձորը մյուսներից առանձնանում է իր յուրօրինակությամբ ու գեղեցկությամբ:

Ոնց հասնել Հրեշտակների ձոր
Հրեշտակների ձոր հասնելու համար հարկավոր է գնալ Վեդի քաղաքի հարևանությամբ գտնվող Դաշտաքար գյուղը, որի դարպասների ձախ հատվածում էլ կտեսնեք դեպի կիրճ տանող ճանապարհը ցույց տվող առաջին նշանը: Այդտեղից անհրաժեշտ է անցել 3.3 կիլոմետր մինչև կհասնեք Հրեշտակների ձոր:

Ինչ ձև ունի Հրեշտակների ձորը
Հենց Հրեշտակների ձորը շատ կարճ է, ու այդ փոքր հատվածում բուսականություն գրեթե չկա: Արահետը շրջապատված է գեղեցիկ ժայռաբեկորներով, որոնք տեղանքին խորհրդավորություն են հաղորդում

Posted in Uncategorized

WORKSHEET 7
SUBJECT : Simple Past Tense
A) Fill in the blanks with a verb from the box in the SIMPLE PAST:

 1. She baked a cake an hour ago.
 2. She bought a hat last week.
 3. The boy received a letter yesterday.
 4. They swam in the sea for an hour.
 5. They drunk a lot of Coke last night.
 6. She ………broke………… her arm last week.
 7. He …………spent…………. all his money last week.
 8. She ……………took……… a bath two minutes ago.
 9. He ……………washed………. his wallet last night.
 10. She ………sat………….. on the old chair a minute ago.
 11. She …………wore……….. the clothes yesterday.
  B) Fill in the blanks with the SIMPLE PAST of the verbs in brackets:
  Last Saturday my father …. took…. (take) my friends and me to the circus. We …saw……(see)
  lots of things. My father ……………bow……. (buy) us some popcorn and orange juice. We
  …………ate…………. (eat) the popcorn and …………drunk……………… (drink) the orange juice.
  We ………laughed………….. (laugh) at the funny clowns. There …were………………. (be) a lion-tamer.
  The lions ……………did……… (do) tricks; they ………jumped………………… (jump) through hoops.
  A girl ……rode…………………. (ride) an elephant around the ring. We all …………had……… (have)
  a wonderful time.
  C) Write what Jean DID or DIDN’T do yesterday:
  go shopping ( – ) ………… Jean didn’t go shopping yesterday. …………….
  clean the house ( + ) …………cleaned the house……………………………………………………
  feed the cat ( + ) .………………………fed the cat………………………………………
  telephone Mary ( – ) didn’t telephone Mary…………………………………
  watch a film on TV ( – ) didn’t watch a film on TV……………………………………………………
  visit her grandparents ( + ) visited her grandparents
  take them a cake ( + ) ………………………took them a cake……………………………………
  D) Fill in the blanks with the PAST form of the verbs:
  Benjamin Franklin …… was born ….. (be born) in Boston in 1706. He …………was……… (be)
  break swim have make sit write
  spend buy drink lose wash
  the fifteenth of the seventeen children of a poor candlemaker. He ………went…………(go ) to
  school only one year. He ………………began…………… (begin) to work when he was twelve. At
  the age of fourteen he ……………decide……………… (decide) to be a writer. He ………copy………….
  (copy) the great stories of famous writers and later he …………became………………… (become) the
  best known writer in his time.
  When he …………were……….. (be) seventeen, he ……………left…………… (leave) Boston and
  ………………arrive…………… (arrive) in Philadelphia with only a few pennies in his pocket. He
  …………got…………… (get) a job as a publisher of a newspaper and …………retire…………. (retire)
  from business as a very rich man at forty-two. Then he …………spent……………. (spend) the next
  forty years for his government. He …………play……………. (play) an important role in the
  founding of the USA.
  Franklin ………was……… (be) also an important scientist and inventor. He ………drew……. (draw)
  electricity from a cloud on a kite string. He ……………………… (write) one of the first text
  books on electricity. He …………invent…………… (invent) a simple lightning rod and many other
  practical tools. He ……………made………… (make) a study of water and ……………discover………….
  (discover) many principles of hydrodynamics. He even ……………invent…………… (invent) bifocal
  glasses when he was seventy-eight and …………need…………… (need) them himself.
  Franklin ………was……… (do) all these things and many more because he ………believe…….………
  (believe) he ………………………… (can).
  E) Read the following story:
  Bob is a young sailor. He lives in England, but he is often away with his ship.
  One summer he comes back from a long voyage and finds new neighbors near his mother’s
  house. They have a pretty daughter, and Bob soon loves her and he wants to marry her when he
  comes back. Bob promises the girl to send a present from every port.
  Bob’s first port is Capetown in Africa, and he sends the girl a parrot from there. The parrot
  speaks three languages. When Bob’s ship reaches Australia, a letter comes from the girl. The
  letter says, “Thank you for the parrot, Bob. It tasted much better than a chicken.”
  a) Write the story again. Use THE SIMPLE PAST:
  Bob was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship.
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  b) Answer the questions about the story:
 12. What was Bob?
  He was a young sailor.
 13. What change did he find when he was back home?
  ………………………………………………………………………………………..
 14. How was their daughter?
  ………………………………………………………………………………………..
 15. How did Bob feel about the girl?
  ………………………………………………………………………………………..
 16. What did Bob tell the girl?
  ………………………………………………………………………………………..
 17. What did Bob send the girl from Capetown?
  ……………………………………………………………………………………….
 18. Where is Capetown?
  ……………………………………………………………………………………….
 19. How many languages did the parrot speak?
  …………………………………………………………………………………………
 20. What did the girl do with the parrot?
  …………………………………………………………………………………………

G) Rewrite the sentences using the word and signs in parenthesis:

 1. We ate lunch at the cafeteria last night.
  (he) (-) 2. He didn’t eat lunch at the cafeteria last night.
  (yesterday) (?) 3. …………………………………………………
  (study in the library) (-?) 4. …………………………………………………
  (we) (-) 5. …………………………………………………
  (play tennis) (+) 6. ………………………………………………….
  (I) (-) 7. …………………………………………………
  (get a present) (+) 8. …………………………………………………
  (you) (-?) 9. …………………………………………………
  (go shopping) (?) 10. ………………………………………………..
  (last week) (-) 11. ………………………………………………..
  (she) (+) 12. ………………………………………………..
  (stay home) (?) 13. ………………………………………………….
  (last night) (-?) 14. …………………………………………………
  (they) (-) 15. …………………………………………………
  (get into trouble) (+) 16. …………………………………………………
  (you) (?) 17. …………………………………………………
  (see him) (-?) 18. …………………………………………………
  (yesterday afternoon) (?) 19. …………………………………………………
  (I) (+) 20. …………………………………………………
  WORKSHEET 8
  SUBJECT : Simple Past and Past Continuous
  A) Fill in the blanks with a correct form of PAST CONTINUOUS:
 2. Alice hurt herself while she ……………………………………………. (skate).
 3. I met my neighbor while I ………………………………………. (walk) home from work.
 4. Sally saw a friend while she …………………………….. (ride) her bicycle along Park St.
 5. Peter fell asleep while he …………………………………… (study).
 6. Bob stepped on Jane’s feet while they ………………………………….. (dance) together.
 7. I cut myself while I ……………………………………. (shave).
 8. Mr. and Mrs. Brown burned themselves while they …………………………… (bake)
  cookies.
 9. Tommy had a nightmare while he …………………………….. (sleep) at a friend’s house.
  B) How did it happen?
 10. How did Alice hurt herself? (play soccer)
  ………………. She hurt herself while she was playing soccer. ………………………….
 11. How did Martin burn himself? (iron his clothes)
  ………………………………………………………………………………………………
 12. How did Helen cut herself? (slice onions)
  ………………………………………………………………………………………………
 13. How did Jennifer meet her husband? (fix a flat tire)
  ………………………………………………………………………………………………
 14. How did Marvin break his arm? (skate)
  ………………………………………………………………………………………………
 15. How did you lose your wallet? (ride my bicycle)
  ………………………………………………………………………………………………
 16. How did Jeff meet his wife? (swim at the beach)
  ………………………………………………………………………………………………
 17. How did Bob get a black eye? (fight with his brother)
  ………………………………………………………………………………………………
 18. How did your children burn themselves? (make breakfast)
  ………………………………………………………………………………………………
 19. How did Martha fall? (dance)
  ………………………………………………………………………………………………
  C) What’s the matter?
  What was he / she doing? What happened? What’s the result?
  Tina ice-skate fall on the ice break foot
  Jack play football kick the goalpost break leg
  Bob cycle fall off the bike injure hand
  Ann skate fall over break arm
  Alice dance trip over the carpet sprain ankle
  Make dialogues as in the example:
  Example: You : Hi, Tina! What’s the matter with your foot?
  Tina : I broke it.
  You : How did it happen?
  Tina : I fell on the ice while I was ice-skating.
 20. You : ………………………………………………………………………………?
  Jack : ……………………………………………………………………………….
  You : ………………………………………………………………………………?
  Jack : ………………………………………………………………………………
 21. You : ………………………………………………………………………………?
  Bob : ………………………………………………………………………………
  You : ………………………………………………………………………………?
  Bob : ………………………………………………………………………………
 22. You : …………………………………………………………………………….. ?
  Ann : ………………………………………………………………………………
  You : …………………………………………………………………………….. ?
  Ann : ………………………………………………………………………………
 23. You : …………………………………………………………………………….. ?
  Alice : ………………………………………………………………………………
  You : …………………………………………………………………………….. ?
  Alice : ……………………………………………………………………………….
  D) Fill in the blanks with a correct form, the PAST SIMPLE or the PAST CONTINUOUS:
 24. He ………………………………….. (talk) with Mary, when Mrs. Smith came in.
 25. They ………………………………… (study) two hours last night.
 26. Jane …………………………………. (sleep) when the telephone rang.
 27. As I …………………………………. (walk) to the lab, I met my friend.
 28. We ………………………………….. (watch) TV last night.
 29. The customer ………………………… (pay) his cheque when he dropped his credit card.
 30. The barber …………………………………. (cut) my hair yesterday.
 31. She ………………………………. (dance) when she hurt her ankle.
 32. It …………………………………. (rain) hard when I got up.
 33. It …………………………………. (rain) hard last night.
  E) Complete the sentences with the words in parentheses using the SIMPLE PAST or
  the PAST PROGRESSIVE:
 34. Sally …………………………… (eat) dinner last night when someone …………………..
  (knock) on the door.
 35. I began to study at seven last night. Fred …………………………… (come) at seventhirty. I ……………………………… (study) when Fred ……………………….. (come).
 36. While I ………………………………. (study) last night, Fred ……………………………
  (drop by) to visit me.
 37. My roommate’s parents …………………………………. (call) him last night while we
  …………………………………….. (watch) TV.
 38. My mother called me around five. My husband came home a little after five. When he
  ……………………………….. (come) home, I ………………………………….. (talk) to
  my mother on the phone.
 39. Yesterday Tom and Janice ……………………… (go) to the zoo around one. They
  ………………………… (see) many kinds of animals. They stayed at the zoo for two
  hours. While they …………………………… (walk) home, it …………….…….. (begin)
  to rain, so they …………………………….. (stop) at a small café and ……………………
  (have) a cup of coffee.
 40. Yesterday afternoon I ………………………… (go) to visit the Parker family. When I
  …………………….. (get) there around two o’clock, Mrs. Parker ………………….. (be)
  in the yard. She ………………………………… (plant) flowers in her garden. Mr. Parker
  ……………………….. (be) in the garage. He ……………………………….. (work) on
  their car. He …………………………….. (change) the oil.
  E) What’s the question?
 41. ……………..Who did you visit …………….? I visited my cousin.
 42. ……………………………………………….? We talked about my job.
 43. ……………………………………………….? She went to the beach.
 44. ……………………………………………….? She met her friend.
 45. ……………………………………………….? They spoke Russian.
 46. ……………………………………………….? They swam in the ocean.
 47. ……………………………………………….? He had dinner at 8:00.
 48. ……………………………………………….? I baked an apple pie.
 49. ……………………………………………….? She cried because her dog ran away.
 50. ……………………………………………….? I stayed for a week.
 51. ……………………………………………….? I came home by train.
 52. ……………………………………………….? He ate three hamburgers.
 53. ……………………………………………….? He left the restaurant at 9:00.
 54. ……………………………………………….? She wrote a letter to her mother.
 55. ……………………………………………….? They studied all morning.
 56. ……………………………………………….? We took a lot of photographs.
 57. ……………………………………………….? We sent a postcard to our teacher.
 58. ……………………………………………….? He fell asleep during the lecture.
 59. ……………………………………………….? I lost my wallet while I was skating.
 60. ……………………………………………….? They covered their eyes because they were
  scared.
  how what where
  how long what kind of who
  how many when why