Posted in Մայրենի

Մայրենի 27,09․2021

33.Մի բառով գրի´ր:

ա) Առարկա, որը վերից վար կախվելով՝ ծածկում, փակում  է որևէ բան: Դա նաև բեմն է  բաժանում հանդիսասրահից:
Վարաքույր։

բ) Միջատ, որ երկու թև ունի ու բարալիկ կնճիթ, որով սնվում է: Իսկ սնվում է արյունով:
Մոծակ

գ) Արհեստավոր, որն զբաղվում է երեսը սափրելու, մազերը կտրելու, հարդարելու գործով:
Վարսավիր

դ) Պղնձյա առարկա, որի մեջ մետաղյա լեզվակ է կախված: Բարակ կամ հաստ պարանով լեզվակը պատերին են խփում՝ հնչեցնելու համար:
Զանգ

34.Գրավոր պատմի՛րթե տրված բառն ի՞նչ է նշանակում:

Գիրք-տեղեկությունների և պատմությունների մի տեղում հավաքվատ իր, դիմակ-դեմքին դրվուղ իր որը կարող է լինել տոնական և բժիշկական, դերասան-մարդ ով դերեր է կատարում թաթրոնում և կինոյում, ընկույզ-ուտելու բան ուրը աճում է ընկույզենու վրա, ժպիտ-ցուց տվուղ եմոցիյա, երեխա-նոր ծնված մարդ:

39.Բացատրի´րթե  գլուխ  բառը ամեն մի նախադասության մեջ  ի՞նչ իմաստով է կիրառված՝ փոխարինելով խելք, ղեկավար,  կատար, ծայր, մաս, վրա բառերովՈ՞ր նախադասության  մեջ գլուխ բառն այլ բառով չես կարող փոխարինել:

Արջը գլուխը բարձրացրեց-մարմնի մաս:

Սարի  գլխին ինչ-որ բան է փայլում-սարի գագաթին:

Այս մարդը  գլուխ չունի-անխելք:

Գրքի առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր էր-գրքի առաջին մասը:

-Իսկ ո՞վ էր ձեր գլուխը,- որոտաց զորավարը՝դիմելով գլխիկոր զինվորներին-իսկ ո՞վ էր ձեր գլխավորը:

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին-պահարանի վեևում:

Գերանի գլխից բռնի՛ր-գերանի վերևից:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 27,09,2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Ինքնաստուգում

 1. 1000000, 3685, 428883, 2560, 785555554  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 5-ի։
  1000000:5=200.000
  3685:5=737
  2560:5=512
 2. 2052, 12557, 1470, 256403  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 2-ի։
  2052:2=126
  1470:2=735
 3. 100000000000000000, 25008, 15760, 154062  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 10-ի։
  10000000000000:10=1000000000000
  15760:10=1576
 4. 10006, 400005, 100, 1224,  400004  թվերից  առանձնացրեք  նրանք, որոնք  բաժանվում են 3-ի։
  1224:3=48
 5. 3033, 12004, 1972, 829, 1020006  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 9-ի։
  3033:9=337
  12004:9=13556
  1020006:9=113334
 6. 220000, 1004, 1051, 2000924, 5011062 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։
  220000:4=55000
  1004:4=251
  2000942:4=5231
 7. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

106‧58-106‧48=(58-48)*106=1060

104·25+104·35+104·40=(25+35+40)*104=10400

8. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

(250+4500):50=250:50+4500:50=5+90=95

(490·200):70=490:70*200:70=200

9.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

60‧(12+38)=12*60+60*38=720+2280=3000

10.Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 3-ի․

 3000018

11. Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի․

40221

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 25,09,2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Թեմա՝ Թվի բաժանելիության հայտանիշները

Թվի բաժանելիությունը 2-ի

Թիվը բաժանվում է 2-ի, եթե նրա միավորների կարգում գրված թիվը զույգ է, կամ զրո է։ Օրինակներ՝ Առանց բաժանման հաշվեկանոնից օգտվելու կարող ենք ասել, որ 46  և  102 թվերը բաժանվում են 2-ի, քանի որ նրանց միավորների կարգում գրված թիվը զույգ է, 100-ը նույնպես բաժանվում է 2-ի, քանի որ նրա միավորների կարգում գրված թիվը 0 է։ Ստուգում՝ 46։2=23 102։2=51,  100։2=50։

 Թվի բաժանելիությունը 5-ի

 5-ի բաժանվում է այն թիվը, որի գրառումը վերջանում է 0-ով կամ 5-ով։

Օրինակներ՝ Առանց բաժանման հաշվեկանոնից օգտվելու կարող ենք ասել, որ 105, 165 թվերը բաժանվում են 5-ի, քանի որ նրանց գրառումը վերջանում են 5-ով։ Ստուգում՝ 105։5=21,  165։5=33 100-ը բաժանվում են 5-ի, քանի որ նրա գրառումը վերջանում է 0-ով։ Ստուգում՝ 100։5=20

Թվի բաժանելիությունը 10-ի

 10-ի բաժանվում է այն թիվը, որի գրառումը վերջանում է 0-ով։

Օրինակներ՝ 100,  200,   250 թվերը բաժանվում են 10-ի, քանի որ նրանց գրառումը վերջանում են 0-ով։ Ստուգում՝ 100։10=10, 200։10=20, 250։10=25

 Թվի բաժանելիությունը 3-ի

Եթե թվի կարգերում եղած թվերի գումարը բաժանվում է 3-ի, ապա թիվը ևս բաժանվում է 3-ի։ Օրինակ՝ Պարզենք 12366 թիվը բաժանվու՞մ է 3-ի։ 1+2+3+6+6=18,  18։3=6, ուստի բաժանվում է։ Ստուգում՝ 12366:3=4122:

 Թվի բաժանելիությունը 9-ի

Եթե թվի կարգերում եղած թվերի գումարը բաժանվում է 9-ի, ապա թիվը ևս բաժանվում է 9-ի։ Օրինակ՝ Պարզենք 2277 թիվը բաժանվու՞մ է 9-ի։ 2+2+7+7=18 18։9=2, ուստի բաժանվում է։ Ստուգում՝ 2277:9=253

Թվի բաժանելիությունը 4-ի

Եթե թվի գրառման մեջ վերջին երկու թվանշանները 0-ներ են կամ կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ, ապա տրված թիվը բաժանվում է 4-ի։ Օրինակ՝ 2600 թիվը բաժանվում է 4-ի, քանի որ թվի գրառման մեջ վերջին երկու թվանշանները 0-ներ են։

Ստուգում՝ 2600:4=650

640  թիվը բաժանվում է 4-ի, քանի որ թվի գրառման մեջ վերջին երկու թվանշանները՝ 40-ը, կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ, 40։4=10
 Ստուգում՝ 640:4=160

Առաջադրանքներ

1. 126, 805, 1238,30402, 100, 1269,45890,45650 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։
126:3=42
30402:3=10.134

 2. 333, 124, 1071,8972,829,2398, 10207, 15692 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 9-ի։
333:9=37
1071:9=119

 3. 240, 100000, 1031, 1004, 20015, 28964,63984, 58962 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։
240:4=60
100.000:4=25000
1031:4=25
1004:4=254
28964:4=724
63984:4=15996

 4. 1000, 3685, 4253, 2560, 78954, 45807, 4589, 45865, 4853210 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 5-ի։
1000:5=200
3685:5=737
2560:5=512
45865:5=9173
4853210:5=97642

5. 2362, 12059, 147560, 2564057, 125638, 15874, 15463 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 2-ի։
2362:2=1181
147560:2=73780
125638:2=62819
15874:2=7937

 6. 100000, 2568, 15760, 154068, 1254000, 1468 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 10-ի։
100.000:10=10.000
15760:10=1576
1.254000:10=125.400

 7. Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 3-ի․

3*8*,

 4*5*,

 1*8*,

 4**6\6

8. Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի․

 7200,

5103,

43218,

32454

9. Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 4-ի․

 7524,

5308։

10. Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 5-ի․

 4000,

5015։

Posted in русский

Умный попугай

Купил папа Ирочке попугая. Научила Ирочка его мяукать, лаять, говорить „Здравствуйте, ребята!” и захотела показать его своим одноклассникам. Решила она пойти с попугаем в школу, а бабушка к ней с просьбой:
– Сходи, пожалуйста, в магазин.
– Вот ещё! – ответила Ирочка. – Мне некогда! Отстань!
Она всегда так говорила, когда бабушка просила её что-нибудь сделать. Отнесла Ирочка попугая в школу. Окружили её одноклассники.

– Поздоровайся с ребятами, Чико!
А попугай вместо „Здравствуйте, ребята!” говорит:
– Отстань!
Ребята удивились, а Ирочка покраснела, но тут же спросила снова попугая:
– А как кошка мяукает? Помяукай, Чико!
Попугай посмотрел на Ирочку и в ответ:
– Вот ещё!
– А как собачка лает? – чуть не плача, спросила Ирочка.
– Мне некогда! – прокричал попугай.
Ребята засмеялись, а Ирочка рассердилась.
– Вот противный! Ничего говорить не хочет.
– Как не хочет? – не согласились ребята. – Он нам очень многое рассказал. Молодец, Чико!

Согласитесь или возразите. Найдите в тексте отрывки, подтверждающие ваши слова.
1. Ирочка учила попугая разговаривать, но он ничему не научился-возражаю
2. Ирочка рассердилась на попугая, потому что он забыл всё, чему она его научила-Согласно

3. Попугай о многом рассказал ребятам-Согласно

Ответьте на вопросы:

 1. Чему научила Ирочка попугая?
  Говарить здраствуйте ребята, мяучить, гавкать.
 2. О чем попросила бабушка?
  Схадить в магазин.
 3. Куда отнесла Ирочка попугая?
  В школу.
 4. Почему ребята удивились?
  Потаму что, попугай сказал в места “здраствуйте ребята” отстань.
 5. Что поняли ребята?
  Что попугай Расказал много о Ирочке.
Posted in Անգլերեն

Present Continuous tense

Present Continuous tense – Ներկա շարունակական ժամանակաձև-Կարդալ՝ կրկնելու համար

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում, խոսելու պահին կատարվող գործողություն:

Ստորոգյալը կազմվում է to be  բայի ներկա ձևով + բայի 4-րդ հիմքը (Verb +ing), որը կոչվում է  Participle I .

Am

Is                     Verb+ing

Are 

e.g.

I am speaking now?

You are teaching now?

We are learning now?

He is watching TV now?

Present Continuous tense-ը նաև ցույց է տալիս շատ մոտ ապագայում կատարվող գործողություն:

We are going to the cinema tonight at 9 o’clock.

They are leaving for London tomorrow at 8 o’clock .

Հարցականի ժամանակ Am, Is , Are գալիս են առաջ 

Are they going to the cinema tonight at 9 o’clock ?

Is he watching TV now?

Are you cooking now?

Ժխտականի ժամանակ Am, Is , Are -ից հետո ավելանում է not ժխտական մասնիկը:

We are not going to the cinema tonight.

He is not watching TV now.

They are not leaving for London tomorrow at 8 o’clock.

Read and retell the text

A BUSY DAY
Everybody in River Street is very busy today. Mrs. Anderson is in
the kitchen. She is cleaning her kitchen. Mr. and Mrs. Thomas are
in the living-room. They are painting the walls. Mr. Black is in the
bedroom. He is doing his morning exercises. Tommy is in his room.
He is feeding his dog. Mr. and Mrs. Lane are in the garden. They are
washing their car.
I am busy, too. I’m in my sitting-room. I’m washing my windows.
I’m also looking at my neighbours. It’s a very busy day for all my
neighbours.

Նայեք նկարներին և գրեք հարցն ու պատասխանը՝ ինչպես տրված է օրինակում։ Դասարանում սա կատարել ենք բանավոր։

Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը/ Complete the sentences according to the model using the verbs
in brackets.

 1. I write. (write)
 2. The doctor drive a car. (drive)
 3. The girls come home from school. (come)
 4. The teacher give an English lesson. (give)
 5. We sit in the classroom. (sit)
 6. I put the books into my bag. (put)
 7. The woman wash her hair. (wash)
 8. The girl run to school. (run)

Նույն նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։
Do I write?
Does the doctor drive a car?
Do the girls come home from school?
Does the teacher give an English lesson?
Do we sit in the classroom?
Do I put the books into my bag?
Does the woman wash her hair?
Does the girl run to school?

I do not write.
The doctor doesn’t drive a car.
The girls don’t come home from school.
The teacher doesn’t give an English lesson.
We don’t sit in the classroom.
I don’t put the books into my bag.
The woman doesn’t wash her hair.
The girl doesn’t run to school.

Posted in Մայրենի

Մայրենի 24,09,2021

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։ Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։

 • Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։

Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն

Պահարան-Պա-հա-րան

Քաղաք-Քա-ղաք

Թանաք-Թա-նաք

Կարագ-Կա-րագ

Հեծանիվ-Հե-ծա-նիվ

Ուղիղ-Ու-ղիղ

Պայուսակ-Պա-յու-սակ

Դանակ-Դա-նակ

Գազար—Գա-զար

Թանաքաման-Թա-նա-քա-ման

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։

Երեխա-Ե-րե-խա

Պարագա-Պա-րա-գա

Հանրաքվե-Հան-րա-քը-վե

Ընձուղտ-Ըն-ձուղտ

Աբեղա-Ա-բե-ղա

Մաքրել-Մա-քրել

Բարձր-Բար-ձըր

Վարքագիծ-Վար-քա-գիծ

Չորրորդ-Չորրորդ

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։

Հացաման-Հա-ցա-ման

Սիրելի-Սի-րե-լի

Ձնհալ-Ձըն-հալ

Կամավոր-Կա-մա-վոր

Կարդա՛ սահմանումը և նույն սկզբունքով վանկատի՛ր տրված բառերը։

Երկու և ավելի բաղաձայններից միայն վերջինն է անցնում հաջորդ տող։

Օրինակ՝

Ընկույզ-ըն-կույզ

Աստղիկ- Աստ-ղիկ

Կարծրանալ-կարծ-րանալ

Խն-դրագիրք, իշ-խանություն, մկն-դեղ, մր-ցաշար, կար-գադ-րել, խն-դրագիրք, վար-դակակաչ, սառ-նարան, երկ-նաս-լաց։

Եթե գաղտնավանկի ը-ն բառի առաջին հնչյունն է (սպասել, զբաղվել, ստանալ, սկիզբ․․․ ) ապա այդ ը-ն կարելի է չգրել և չառանձնացնել տվյալ վանկը։

Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։

Հևալ-Հե-վալ

Երևույթ-Երե-վու-յթ

Տերևաթափ-Տե-րե-վա-թափ

Հարևան-Հա-րե-վան

Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։

Կարևոր- կա-րե-վոր
Թևավոր-Թե-վա-որ
Ձևավոր-Ձե-վա-որ

Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։

Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվ-ան

Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն

Անկր-կնելի, վար-դագույն, համալ-սարան, տր-տըն-ջալ

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթմատիկա 24,09,2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Մաթեմատիկայի հունիսյան ֆլեշմոբի խնդիրներ․

1․Ճամբարականները որոշեցին ժամացույցի թվատախտակը երկու գծով բաժանել երեք մասի այնպես, որ յուրաքանչյուր մասում եղած չորս թվերի գումարները հավասար լինեն: Որո՞նք են ստացված քառյակները, եթե երկնիշ թվերի թվանշանները իրարից բաժանել չի կարելի:

1, 2, 11, 12
3, 4, 9, 10
5, 6, 7, 8

2․ Արեգը, Դավիթը և Անին ապրում են նույն շենքում։ Դավիթն ապրում է 2 հարկ բարձր, քան Արեգը, բայց 4 հարկ ցածր, քան Անին։ Ով ո՞ր հարկում է ապրում, եթե Արեգն ապրում է այդ շենքի 3֊րդ հարկում։
3-Արեգ, 5-Դավիթ, 9-Անին

3. Եթե պապիկը ապրի իր ապրած տարիների կեսը և ևս 1 տարի, ապա կլինի 100 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան է պապիկը։
2*100=200 Կինի պապիկի երկու տարիքը և ապրած տարիները և երկու տարի
200-2=198 Կինի պապիկի երեք տարիքը
198։3=66 տարեկան

4․ Շենքի յուրաքանչյուր հարկի բարձրությունը 4մ է։ Այդ շենքի 5֊րդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՞նչ բարձրության վրա է գտնվում։
16մ

5․Առավոտյան տողանին 25 ճամբարականներ շարվել էին մեկ շարքով: Յուրաքանչյուր տղայի երկու անմիջական հարևանները աղջիկներ էին: Աղջիկներից ոչ մեկը աղջիկ անմիջական հարևան չուներ: Քանի՞ աղջիկ կար շարքում:
13 աղջիկ

6․Հասարակածի երկարությունը մոտավորապես 40000կմ է: Հաշվի՛ր, թե քանի՞ անգամ պետք է Նոյեմբերյանից Երևան գնաս, որ այդքան ճանապարհ անցնես, եթե Երևանից Նոյեմբերյան 200կմ է:
200 անգամ

7․Գտի՛ր նշված հաջորդականության 5-րդ և 6-րդ անդամների գումարը:
3, 8, 18, 38, 78, 158

 8) 89057 թվից ջնջեք երեք թվանշան այնպես, որ ստացված թիվը լինի հնարավորինս մեծ:
89

9. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի տասնավորի և միավորի գումարը հավասար է ամենափոքր պարզ թվի և ամենափոքր բաղադրյալ թվի գումարին:
15, 24, 33, 42, 51, 60․
6-հատ

10. Հունիսյան ճամբարի ընթացքում Արևմտյան դպրոցի ճամբարականները կազմակերպեցին ցատկապարկերով վազքի մրցույթ: Արեգը, Դավիթը և Ալենը գրավեցին առաջին երեք տեղերը: Արեգ գրավեց 2-րդ, Ալենը հասավ վերջնագծին Դավթից առաջ: Տղաներից ով ո՞ր տեղը գրավեց:
1-Ալեն, 2-Արեգ, 3-Դավթ

Posted in Մաթեմատիկա

Ma2ematika 9.21.2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Սիրելի սովորողներ, հավաքեք տեղեկություններ Արաբական և Հռոմեական թվերի, ինչպես այդ թվերի նախատիպերի մասին։ Պարզեք, թե երբ և որտեղ են ձևավորվել թվանշանները և դրանց նախատիպերը։

Թեմա՝ Բաժանման հատկությունները

Եթե երկու բնական թվերից յուրաքանչյուրը բաժանվում է մի բնական թվի, ապա նրանց գումարը նույնպես բաժանվում է այդ թվին, և ստացված քանորդը հավասար է գումարելիների բաժանումից ստացվող քանորդների գումարին։

Օրինակ՝

18 և 24 թվերից յուրաքանչյուրը բաժանվում է 6-ի․

18։6=3

24:6=4, ուստի 6-ի բաժանվում է նրանց գումարը՝ 18+24=42-ը․

42:6=7, ընդ որում 7=3+4

(18+24):6=3+4=7

Եթե երկու բնական թվերից որևէ մեկը, ենթադրենք՝ առաջինը, բաժանվում է մի ուրիշ բնական թվի, ապա նրանց արտադրյալը նույնպես կբաժանվի այդ թվին, ընդ որում այդ բաժանման քանորդը հավասար կլինի առաջին թվի բաժանումից ստցվող քանորդի և երկրորդ թվի արտադրյալին։

Օրինակ՝ Դիտարկենք 15 և 8 թվերը, 15։5=3, ուստի 5-ի կբաժանվի նաև այդ թվերի արտադրյալը՝ 15·8=120 թիվը՝

120:5=24, ընդ որում ՝ 24=3·8

(15·8):5=3·8=24

Առաջադրանքներ՝

Օրինակ՝ (18+24):6=3+4=7, ( 18։6=3, 24:6=4)

(21+28):7=21:7+28:7=3+4=7

(50+125):25=50:25+ 125:25=7

(24+80):4=24:4+80:4=26

(16+24):4=16:4+24:4=10

(12+18):3=12:3+18:3=10

(160+32):4=160:4+32:4=48

(455+855):5=455:5+855:5=262

(324+664):4=324:4+664:4=247

(182+252):14=182;14+252:14=31

 1. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք
  առավել հարմար եղանակով․

Օրինակ՝ (15·8):5=3·8=24, (15:5=3, 3·8=24)

(288·78):16=18·78=1404

(1444·126):18=7·144=1008

(135·16):15=9·16=144

(35·22):11=2·35=70

(6·35):5=7·6=42

(24·130):6=4·130=520

(4011·50):25=2·4011=8022

(42·12):7=6·12=72

(50·8):25=2·8=16

Posted in Մաթեմատիկա

Մատեմատիկա 15.09.2021

Հարցերի քննարկում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ։

 • Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

194‧40+194‧50+194‧10=194‧(40+50+10)=194‧100=19400

201·25+201·12+201·33=201x(25+12+33)x201=201×70=14070

31·15+31·55+31·50=31x(15+55+50)x31=31×120=3720

14·23-14·3-14·9=14x(23-3-9)x14=11×14=154

36·105+36·15+36·55=36x(105+15+55)x36=36×175=6300

16·205-16·55-16·25=16x(205-55-25)x16=16×125=2000

 • Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

Օրինակներ՝

 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285

(37+55)‧24=24×37+24×55=888+1320=2208

(65-14)‧12=12*65-12*14=780+168=948

Հուլիս ամսվա ֆլեշմոբյան խնդիրներ

1․Ընտանիքում կա չորս երեխա՝ էրիկը, Մանեն, Գևորգը և Անին: Նրանք 4, 5, 8 և 10 տարեկան են: Անին փոքր է Մանեից: Գևորգի և Անիի տարիքների գումարը պարզ թիվ է, այսինքն՝ գումարը բաժանվում է միայն մեկի և ինքն իրեն: Քանի՞ տարեկան է Էրիկը:
5+8=13 պարզ թիվ է, Մանեն 10 տարեկան է, Էրիկը կլինի 4 տարեկան

2․Ալեքն ու Ալեքսը զույգ երեխաներ են, նրանց փոքր եղբայր Լեոն ուղիղ 4 տարի փոքր է նրանցից: Այս տարի մայրիկը նրանց երեքի ծննդյան տորթերի վրա միասին շարեց 23 հատ մոմ: Լեոն քանի՞ տարեկան դարձավ:
23+4=27
27:3=9-Ալեքի ու Ալեքսի տարիքն է
9-4=5-Լեոի տարիքն է

3․Գործարանի շուրջօրյա (24 ժամ) հսկողությունն ապահովելու համար հավասարաչափ աշխատում են 6 պահակներ: Շաբաթական քանի՞ ժամ է աշխատում յուրաքանչյուրը, եթե միաժամանակ հերթապահում են 2 պահակ:
6:2=3-հերթափոխ
24:3=8-ժ․
8*7=56-ժ․

4․ Մայրիկը լվացքի մեքենայում 9 զույգ տարբեր գույնի գուլպա լվաց: Մայրիկը, լվացքն ավարտվելուց հետո, առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գուլպա պետք է մեքենայից հանի, որպեսզի դրանց մեջ գոնե մեկ զույգ գուլպա ամբողջանա:
9*2=18-գուլպա․
9+1=10-գուլպա․

Posted in Մայրենի

Մայրենի

Տանը

 • Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։

1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան

2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն

3. թավիշ, թատերագետ, թարգմանել, թարթիչ, թիթեռ

4. լավատես, լավորակ, լեգենդ, լեռնային, լեռնալիճ

5. երանգ, երանելի, երաշխիք, երաշտ, երգ

6. զանգ, զավակ, զարդարել, զարմանալ, զբաղվել

7. կատու, կարապ, կղզի, հազար, հաղթել

Կապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով։

Բուրդ տվող-Բրդատուղ

Հոգի խռովող-Հոգեխռով

Դեմքի գիծ-Դիմագիծ

Պատիժ տալ-Պատժել

Խորհուրդ տվող-Խորհրդատու

Բարի սիրտ ունեցող-Բարեսիրտ

Գինի վաճառող-Գինավաճառ

Պտուղ ուտող-Պտղատու

Կուռք պաշտող-Կռապաշտ

Միտք անել-Մտածել

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի-Ընկույզ

Ծուլություն-Ծուլություն

Ջրազուրկ-Ջուր

Գուժել-Գուժ

Լուսանալ-Լույս

Ձնաբուք-Ձյուն