Posted in Մաթեմատիկա

Գումարման  տեղափոխական   օրենքը՝

Գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։

Օրինակներ՝ 3+8=8+3=11

118+250+82=118+82+250=200+250=450 ։

Գումարման զուգորդական օրենքը՝

Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը, արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։

Օրինակ՝

(39+13)+87=39+(13+87)=139

Առաջադրանքներ

  1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

150+200+250=200+250+150=600

393+600+7+3000=393+7+600+3000=4000

796+200+4+450=796+4+200+450=1450

38.000+6550+2000=38.000+2000+6550=46.550

6480+224+500+20=6480+20+500+224=7224

12000+6214+8000=12000+8000+6214=26.214

7480+364+500+20=7480+20+500+364=8364

  • 2.    Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

189+70+30=189+(70+30)=289

139+14+84=

1033+967+255

333+6667+1992

196+117+283

256+115+144

39+13+87

101+999+1001

57+60+40

  • Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

62+12+38

64+18+36

393+8+92+107

275+8+25+92

276+9+24+91

1035+49+465+101

654+17+346+250+750

Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝

Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։

Օրինակ՝ 87‧33=33‧87=2871

Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝

Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։

Օրինակ՝

(27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810

Առաջադրանքներ

  1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

150‧300‧20=300x20x150=900.000

80‧600‧500=500x80x600=27.000.000

250‧700‧40=700x40x250=7.000.000

400‧600‧50=600x50x400=120.000

  • Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը

հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

30‧40‧5=5x30x40=6.000

=

38‧24‧50=24x38x50=450

15‧4‧500=500x4x15=2.000

250‧40‧70=40x70x250=700.000

20‧10‧17=10x20x17=3.400

  • Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

4‧138‧25=25x4x138=13.800

80‧30‧50=50x30x80=845.000

17‧8‧4‧50=8x4x17x50=200

60‧40‧5‧20=5x20x40x60=240.000

11‧2‧30‧50=2x11x30x50=3.000

2‧140‧250‧5=140x250x2x5=4.000

  • Ստուգե՛ք հավասարությունը․

270‧(5 ‧6)= (270‧5) ‧6  11‧(80 ‧9)=(11‧80)‧9

(20‧18)‧4=20‧(18‧4)

(800‧30)‧50=800‧(30‧50)

  • Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝

27+27+27+27+27+27+27 104+104+104+104+104+104+104 290+290+290+290+290+290+290+290+290 2388+2388+2388