Posted in Մայրենի

Մայրենի 27,09․2021

33.Մի բառով գրի´ր:

ա) Առարկա, որը վերից վար կախվելով՝ ծածկում, փակում  է որևէ բան: Դա նաև բեմն է  բաժանում հանդիսասրահից:
Վարաքույր։

բ) Միջատ, որ երկու թև ունի ու բարալիկ կնճիթ, որով սնվում է: Իսկ սնվում է արյունով:
Մոծակ

գ) Արհեստավոր, որն զբաղվում է երեսը սափրելու, մազերը կտրելու, հարդարելու գործով:
Վարսավիր

դ) Պղնձյա առարկա, որի մեջ մետաղյա լեզվակ է կախված: Բարակ կամ հաստ պարանով լեզվակը պատերին են խփում՝ հնչեցնելու համար:
Զանգ

34.Գրավոր պատմի՛րթե տրված բառն ի՞նչ է նշանակում:

Գիրք-տեղեկությունների և պատմությունների մի տեղում հավաքվատ իր, դիմակ-դեմքին դրվուղ իր որը կարող է լինել տոնական և բժիշկական, դերասան-մարդ ով դերեր է կատարում թաթրոնում և կինոյում, ընկույզ-ուտելու բան ուրը աճում է ընկույզենու վրա, ժպիտ-ցուց տվուղ եմոցիյա, երեխա-նոր ծնված մարդ:

39.Բացատրի´րթե  գլուխ  բառը ամեն մի նախադասության մեջ  ի՞նչ իմաստով է կիրառված՝ փոխարինելով խելք, ղեկավար,  կատար, ծայր, մաս, վրա բառերովՈ՞ր նախադասության  մեջ գլուխ բառն այլ բառով չես կարող փոխարինել:

Արջը գլուխը բարձրացրեց-մարմնի մաս:

Սարի  գլխին ինչ-որ բան է փայլում-սարի գագաթին:

Այս մարդը  գլուխ չունի-անխելք:

Գրքի առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր էր-գրքի առաջին մասը:

-Իսկ ո՞վ էր ձեր գլուխը,- որոտաց զորավարը՝դիմելով գլխիկոր զինվորներին-իսկ ո՞վ էր ձեր գլխավորը:

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին-պահարանի վեևում:

Գերանի գլխից բռնի՛ր-գերանի վերևից:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 27,09,2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Ինքնաստուգում

 1. 1000000, 3685, 428883, 2560, 785555554  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 5-ի։
  1000000:5=200.000
  3685:5=737
  2560:5=512
 2. 2052, 12557, 1470, 256403  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 2-ի։
  2052:2=126
  1470:2=735
 3. 100000000000000000, 25008, 15760, 154062  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 10-ի։
  10000000000000:10=1000000000000
  15760:10=1576
 4. 10006, 400005, 100, 1224,  400004  թվերից  առանձնացրեք  նրանք, որոնք  բաժանվում են 3-ի։
  1224:3=48
 5. 3033, 12004, 1972, 829, 1020006  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 9-ի։
  3033:9=337
  12004:9=13556
  1020006:9=113334
 6. 220000, 1004, 1051, 2000924, 5011062 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։
  220000:4=55000
  1004:4=251
  2000942:4=5231
 7. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

106‧58-106‧48=(58-48)*106=1060

104·25+104·35+104·40=(25+35+40)*104=10400

8. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

(250+4500):50=250:50+4500:50=5+90=95

(490·200):70=490:70*200:70=200

9.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

60‧(12+38)=12*60+60*38=720+2280=3000

10.Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 3-ի․

 3000018

11. Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի․

40221