Posted in Մաթեմատիկա

Ma2ematika 9.21.2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Սիրելի սովորողներ, հավաքեք տեղեկություններ Արաբական և Հռոմեական թվերի, ինչպես այդ թվերի նախատիպերի մասին։ Պարզեք, թե երբ և որտեղ են ձևավորվել թվանշանները և դրանց նախատիպերը։

Թեմա՝ Բաժանման հատկությունները

Եթե երկու բնական թվերից յուրաքանչյուրը բաժանվում է մի բնական թվի, ապա նրանց գումարը նույնպես բաժանվում է այդ թվին, և ստացված քանորդը հավասար է գումարելիների բաժանումից ստացվող քանորդների գումարին։

Օրինակ՝

18 և 24 թվերից յուրաքանչյուրը բաժանվում է 6-ի․

18։6=3

24:6=4, ուստի 6-ի բաժանվում է նրանց գումարը՝ 18+24=42-ը․

42:6=7, ընդ որում 7=3+4

(18+24):6=3+4=7

Եթե երկու բնական թվերից որևէ մեկը, ենթադրենք՝ առաջինը, բաժանվում է մի ուրիշ բնական թվի, ապա նրանց արտադրյալը նույնպես կբաժանվի այդ թվին, ընդ որում այդ բաժանման քանորդը հավասար կլինի առաջին թվի բաժանումից ստցվող քանորդի և երկրորդ թվի արտադրյալին։

Օրինակ՝ Դիտարկենք 15 և 8 թվերը, 15։5=3, ուստի 5-ի կբաժանվի նաև այդ թվերի արտադրյալը՝ 15·8=120 թիվը՝

120:5=24, ընդ որում ՝ 24=3·8

(15·8):5=3·8=24

Առաջադրանքներ՝

Օրինակ՝ (18+24):6=3+4=7, ( 18։6=3, 24:6=4)

(21+28):7=21:7+28:7=3+4=7

(50+125):25=50:25+ 125:25=7

(24+80):4=24:4+80:4=26

(16+24):4=16:4+24:4=10

(12+18):3=12:3+18:3=10

(160+32):4=160:4+32:4=48

(455+855):5=455:5+855:5=262

(324+664):4=324:4+664:4=247

(182+252):14=182;14+252:14=31

  1. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք
    առավել հարմար եղանակով․

Օրինակ՝ (15·8):5=3·8=24, (15:5=3, 3·8=24)

(288·78):16=18·78=1404

(1444·126):18=7·144=1008

(135·16):15=9·16=144

(35·22):11=2·35=70

(6·35):5=7·6=42

(24·130):6=4·130=520

(4011·50):25=2·4011=8022

(42·12):7=6·12=72

(50·8):25=2·8=16