Posted in Ճամբար

Ճամբարային երկրորդ օրվա տպավորություններ

Այս օրվա տպավորությունները սկսեցին մուլտֆիլմից, որի անունն է Կլաուս։ Այո դա այն մուլֆիլմն է որի անուն ես ասեցի առաջին մասում, մենք կիսատ էինք թողել, որպեսզի այսօր նայենք այն, ավարտենք։ Մուլտֆիլմից հետո մենք ասիլ-բասիլ թխվածքաբլիթներ պատրաստեցինք, դրանք գուշակությունների համար էին։ Անգլերենից հետո մենք ասիր մասիրի կեսը շաուրնակեցինք։ Թխվածքը պատրաստելուց հետո, համտեսելուց հետո մենք սկսեցինք սեղանի ինտելեկտուալ խաղեր խաղալ, ես խաղացի ՈւնՕ։ Այսօր նաև ընտրությամբ գործունեության մեր թատրոնի խմբով ենք աշխատել, շատ հետաքրքիր էր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s