Posted in Մայրենի

Իմ դպրոցի միջավայրը

Իմ դպրոցի միիջավայրը
Իմ դպրոցի միջավայրը շատ մեծ իմ ամենից շատ գրավող այդ միջավայրը ագարակն է իմ վրա և իմ ինքնազգացողության կամ ճաշակի վրա ազդում է շատ լավ ինձ ոչմիբան չի խանգարում ես ոչինչ չէի փոխի։

Ինչպիսի՞ն է դպրոցի միջավայրը։
Շատ մեծ։

Ի՞նչն է ամենից շատ քեզ գրավում այդ միջավայրում։
Ագարակը։

Ինչպե՞ս է այն ազդում քո ինքնազգացողության կամ ճաշակի վրա։
Շատ լավ։

Ի՞նչն է քեզ խանգարում։
Ոչմի բան։

Ի՞նչը կփոխեիր։
Ոչմի բան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s