Posted in Ճամբար

Ճամբարային առաջի օրվա տպավորություններ

Այսօրվա ճամբարային օրը ամենահետաքրքիրն էր։ Մենք ծաղիկները տեղափոխեցինք, որովհետև դրանք մեր աշխատասենյակում էին արձակուրդային օրերին։ Մենք տարանք ծաղիկները և սկսեց մեր ճամբարային իսկական եռուզեռը։ Այսօր խաղացել ենք սեղանի տարբեր ինտելեկուալ խաղեր։ Խաղերից հետո մենք սկսեցինք մուլտֆիլմ դիտել մուլտֆիլմ, որի անվանումն էր Կլաուս։ Մուլտֆիլմից հետո մենք գնացինք երգի, այնտեղ մենք նոր երգ սովորեցինք՝ Նուբար անունով, որը Սասունի երգերից է, երգել են սասունցիները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s