Posted in Մաթեմատիկա

Թեստ 14

 1. Վեց  հազար հինգ  հարյուր չորս թվի գրության մեջ ո՞ր կարգում է գրված 0:
 2. միավորների         2) տասնավորների               3)հարյուրավորների                         4) հազարավորների             5) ոչ մի կարգում:
 3. Նշիր ամենափոքր  եռանիշ  թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան
 4. 100            2) 101              3) 123              4) 102              5) 110
 5. Նվազելին մեծացրել են 10-ով, իսկ հանելին թողել են նույնը: Արդյունքում տարբերությունը
 6. կմեծանա 10ով               2) կփոքրանա 10-ով               3) կմեծանա 10-ով                              4) կփոքրանա 10-ով             5) կմնա նույնը:
 7. Մայրիկը գնեց 20 մանդարին: Կարինեն կերավ դրանց կեսը, Լուսինեն կերավ երկու մանդարին, իսկ Մարիամը` մնացածը: Քանի՞ մանդարին կերավ Մարիամը:

1) 4                  2) 6                  3) 8                  4) 10               4) 12:

 • Նշեք այն տողը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով
 • 8356, 20001, 8999, 5790                
 • 4567, 4570, 5678, 999
 • 4378, 4387, 4389, 4379                  
 • 9830, 9849, 9856, 9870      
 • 10008, 6789, 1106, 587:
 •  75-թվի  մասը կլինի
 • 51                       2) 125              3) 13                4) 45                5) 35:
 •    ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 35              2) 45                3) 72         4) 65            5) 50:
 •  8տ 4ց 60 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի
 • 8460                    2) 84    3) 8406            4) 8046           
 • Ուղղանկյան կողմերից մեկը 14սմ է, մյուսը՝ 20 սմ: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը:

1)40 սմ      2) 280 սմ                     3) 34 սմ                       4) 68 սմ                      

 1. Գծագրում ներկված չէ պատկերի
 1.      մասը       2)  մասը                   

3)  մասը             4)  մասը                   5)  մասը:

 1. Դասը սկսվեց 12: 55 և տևեց 45 րոպե: Ե՞րբ ավարտվեց դասը:
  13:40
 2. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 2 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:
  1, 9, 121, 15129
 3. 420-ին գումարիր 15 և 8 թվերի արտադրյալը:
  15*8=120
  420+120=540
 4. Մեկ պատուհանը ներկելու համար պետք է 400 գ ներկ: 8 կգ ներկով քանի՞ պատուհան կներկեն:
  2000
 5. Երկնիշ թվի թվանշանների գումարը 15 է: Այս պայմանին բավարարող քանի՞ երկնիշ թիվ կա:
  1     96
 6. Ուղղանկյան մի կողմի երկարությունը 16սմ է, իսկ մյուս կողմինը՝ 14: Գտիր այն քառակուսու կողմի երկարությունը, որի պարագիծը հավսարար է այդ ուղղանկյան պարագծին:
   չէմ հասկացել
 7. Համակարգչային խաղի առաջին մակարդակը անցնելու համար Արմենին պետք է եղավ 5 րոպե 25 վայրկյան: Երկրորդ մակարդակը անցնելու համար 35 վայրկյան ավելի ծախսեց: Արմենին որքա՞ն ժամանակ պետք եղավ երրորդ մակարդակ հասնելու համար:
  5=300
  300+25=325
  325+35=360

Posted in Բնագիտություն, Բնագիտություն

Պարարտանյութեր

Պարարտանյութեր, օրգանական, անօրգանական (հանքային) և կենսաբանական (հիմնականում բակտերիալ) նյութեր են, որոնք օգտագործվում են հողի հատկությունները և բույսերի սննդառությունը բարելավելու ու բերքատվությունը բարձրացնելու նպատակով։ Պարարտանյութերը բարձրացնում են հողի բերրիությունը, բարելավում սննդային, ջրային, ջերմային և օդային ռեժիմները, ֆիզիկական, քիմիական ու կենսաբանական հատկությունները, բարձրացնում մշակաբույսերի բերքատվությունը և լավացնում բերքի որակը։ Պարարտանյութերի արդյունավետությունը կախված է մշակաբույսերի կենսաբանական առանձնահատկություններից, հողում սննդատարրերի պարունակությունից, խոնավությունից, հողի լուծույթի ռեակցիայից և այլն։ Պարարտանյութերը բերքի մեծ հավելում են տալիս, երբ հողը նաև ոռոգվում է։ Բերքի հետ ամեն տարի հողից հեռանում են զգալի քանակի սննդանյութեր, որի հետևանքով հողի բերրիությունն ընկնում է։ Պարարտանյութերի կիրառմամբ լրացվում է հողից հեռացված սննդանյութերի քանակությունը։ Պարարտանյութերի կիրառումից առավելագույն արդյունք ստանալու համար անհրաժեշտ է այն ճիշտ օգտագործել՝ ելնելով հողի ագրոքիմիական հատկություններից և պարարտացվող մշակաբույսի սննդառության առանձնահատկություններից։