Posted in Մայրենի

Մայրենի 08․09․2022

1. Ամառվա ամենահետաքրքիր դեպքը գրավոր պատմիր ու պատմությունդ վերնագրի՛ր(եթե չգիտես հետաքրքիր մի դեպք. ամառվա մի օ՛րը նկարագրիր):

Մի ամառային օր ինձ և իմ ընկերուհիներ Էվելինաին և Իվետտաին տարան Ջրաշխարհ: Որտեղ մենք անցկացրել էնք շատ ուրախ ժամանակ: Առաջինը մենք գնացինք լողավազան և անտեղ լողացինք: Հետո մենք գնացինք ջրային սղարաներ և սղարանիից սահելով նետվում էինք ջուրը: Առաջինը մենք գնացինք կապույտ սղարանը և այնտեղից սղացինք միասին երեքով: Հետո գնացինք ավելի վերև և այնտեղից մենք երեքով սղացինք փակ սև սղարանով: Եվ առանձին սղացինք մի սպիտակ սղարանով:

2. Մի բառով qրի՛ր:

ա) Ո՞վ է այն մարդը. որը կենդանիներին հետապնդելով և որսալով է զբաղվում: Որսորդ

բ) Ի՞նչն է  այն առարկան. որ ստանում են մեծ՝ երկար ու լայն կտորից: Վերից վար կախվելով՝ ծածկում, փակում է որևէ բան: Դա նաև բեմն է բաժանում հանդիսասրահից: Վարագույր

գ)Ի՞նչն է այն փոքրիկ միջատը, որ երկու թև ունի բարալիկ կնճիթ, որով սնվում է: Իսկ սնվում է արյունով: Մոծակ

դ) Ո՞վ է այն արհեստավորը, որն զբաղվում է երեսը սափրելու, մազերը խուզելու, կտրելու, հարդարելու գործով: Վարսահարդար

ե) Ի՛նչն է այն պղնձյա առարկան, որի մեջ մետաղյա լեզվակ է կախված: Բարակ կամ հաստ պարանով լեզվակը պատերին են խփում՝ հնչեցնելու համար:

3.            Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշգամբ, սրճեփ:

4. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների  տարբերությունը բացատրի՛ր:

Ա                Բ

պար —     պարել

երգ —      երգել

կանչ —    կանչել

հարց —    հարցնել

Ա խմբում բառերեն Իսկ Բ խմբում ՝այդ բառերի գործողությունը:

5. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմությո՛ւն հորինիր:

Թանկ, թմբուկ, հերթ, հիշել, բերդ, գիրք, թիթեռ, թմրած,ընծա, կեռաս:

6. Ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս:

Ծանր առարկա-Ինչպիսի (Ածական) , կանաչ արտ-Ինչպիսի (Ածական) , բարձր տանիք-Ինչպիսի (Ածական) , գունավոր նկար-Ինչպիսի (Ածական) , բարակ ժապավեն-Ինչպիսի (Ածական), նեղ ճանապարհ-Ինչպիսի (Ածական), պղտոր գետ-Ինչպիսի (Ածական):

7.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր և տեքտը վերականգնի՛ր:

Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ: Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա: 

Որոշ մարդիկ էլ այդպիսին են: